Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen met sprongen met kommagetallen met 3 decimalen. Draai de draaischijf om te bepalen hoe groot de sprongen zijn, kies een kommagetal en bepaal of je verder of terug moet tellen.

Bedenk een zo groot mogelijke sprong met een kommagetal zonder helen, maar wel met 3 decimalen. (0,999)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je kommagetallen kunt vergelijken en ordenen, zodat je kunt bepalen wie er verder heeft gesprongen.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 4
Herhaal dat je bij het vergelijken en ordenen van kommagetallen een positieschema kunt gebruiken en dat je vooraan begint met vergelijken, dus bij de tientallen.
Oefen daarna met het vergelijken van kommagetallen. Sleep de kommagetallen naar het juiste vak. Benadruk dat je bij kommagetallen met een ongelijk aantal decimalen nullen kunt toevoegen, zodat je deze kommagetallen handig kunt vergelijken. Zo verander je 4,6 in 4,600.
Vervolgens beantwoorden de leerlingen de stellingen door te gaan staan als ze denken dat het waar is en te gaan zitten als ze denken dat het niet waar is. Klik op de stellingen om het te controleren.

Bedenk zelf 2 stellingen met kommagetallenplus: Bedenk een kommagetal met 3 decimalen dat groter dan 4,9 is en kleiner dan 5 is.

Screenshots definitief
Oefen daarna met het ordenen van kommagetallen, waarbij je de kommagetallen in de juiste volgorde sleept naar de getallenlijn. Vraag de leerlingen wat er bij de tussenliggende strepen hoort te staan en vul dit in.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kommagetallen vergelijkt door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen welk kommagetal het meest is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 4
Herhaal hoe je kommagetallen vergelijkt en ordent aan de hand van een positieschema. Begin met het vergelijken van de tientallen. Als deze even groot zijn, kijk je naar de eenheden, dan naar de tienden, dan naar de honderdsten en als laatste naar de duizendsten.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het vergelijken van het gewicht met behulp van een positieschema. Indien leerlingen dit lastig vinden, kunnen ze een getallenlijn tekenen.

Welke stappen zet je bij het vergelijken van kommagetallen?

Daarna oefenen de leerlingen met het ordenen van kommagetallen met en zonder getallenlijn. Benadruk dat je bij kommagetallen met een ongelijk aantal decimalen een 0 kunt toevoegen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze controleren welk kommagetal het meest is. Daarna maak je viertallen. Elke leerling schrijft een kommagetal op tussen de 5 en 10 met 1, 2 of 3 decimalen. Bepaal of ze op volgorde van groot naar klein of van klein naar groot moeten gaan staan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!