Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de waarde van de cijfers te bepalen. Draai de draaischijf en werp de dobbelsteen. Vraag naar de waarde van het cijfer in het getal dat op het digibord staat.

Schrijf een getal op waarbij de waarde van de eenheid groter is dan 4, de waarde van het tiental groter is dan 20 en de waarde van het honderdtal groter is dan 700.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel mails je nog kunt bewaren in je mailbox voordat het vol is.

Instructie

Cijferen
Herhaal dat cijferend rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van rechts naar links. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema zet. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.

Noem een minsom tot en met 1000 die je uitrekent via cijferen en een minsom die je uitrekent via hoofdrekenen.
Welke andere manieren zijn er om dit soort sommen uit te rekenen?

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het cijferend aftrekken. Benadruk om steeds de getallen uit de juiste kolommen van elkaar af te trekken. Eerst trek je de getallen uit de kolom van de eenheden van elkaar af en laat je zien in welk vak de uitkomst komt te staan. Daarna trek je de tientallen van elkaar af en dan de honderdtallen. Wijs de vakken aan waar de uitkomsten komen te staan.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor het gele vak en laat je de leerlingen hiermee oefenen. Daarna oefenen ze met het cijferend aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 359 - 27 komt.
Reken cijferend uit: 976 - 313 - 52.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend aftrekt door te vragen wat er fout is gegaan. 35 staat op de verkeerde plaats ingevuld.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal dat kolomsgewijs rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema zet.
Screenshots definitief
Bespreek hierna de stappen van het kolomsgewijs aftrekken en wijs de leerlingen erop welke uitkomsten ze op welke plaats in het schema moeten invullen. Oefen hiermee.

Waar moet je op letten als je een som als 694 - 74 kolomsgewijs gaat uitrekenen? (74 in de juiste kolommen schrijven.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen welke tussenstappen bij de som horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt en laat de leerlingen hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wat doe je als er een 0 in de som staat, zoals bij de som 485 - 202?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat onder de vlekken staat. Sleep de vlekken weg om het te controleren. Daarna werp je de dobbelsteen en rekenen de leerlingen de som uit die hoort bij het aantal ogen op de dobbelsteen. Ze mogen zelf kiezen of ze dit uitrekenen via cijferend of kolomsgewijs aftrekken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!