Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 11

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de lengte van de wasknijper op het digibord af te lezen. Laat de leerlingen de lengte van andere voorwerpen in de klas nauwkeurig opmeten met een liniaal.

Hoe meet je de lengte van een voorwerp op met een liniaal?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het omrekenen weet wat de lengte van de ladder is in decimeters en in meters.

Instructie

Screenshots definitief
Bespreek per lengtemaat het voorbeeld en welke afkorting erbij hoort. Decameter komt deze les nog niet aan bod.

Stel dat je geen meetinstrument hebt. Hoe controleer je dan of een voorwerp langer of korter dan 1 meter is?
Bedenk andere voorbeelden bij de lengtematen.

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 11
Leg uit hoe je een lengtemaat omrekent met behulp van het metriek stelsel. Daarbij geef je aan welke maat je hebt en welke maat je wilt weten. Soms maak je meerdere sprongen van 10.
Oefen vervolgens met het omrekenen, waarbij je de stappen in het metriek stelsel tekent.

Welke stappen zet je als je centimeter omrekent naar millimeter?
Door welk getal deel je als je 1 sprong maakt van meter naar kilometer?

Daarna bespreek je dat je bij het optellen en aftrekken van lengtematen eerst de maten omrekent. Kijk hierbij naar de gevraagde lengtemaat. Oefen hiermee, waarbij je de afbeeldingen van de linialen kunt gebruiken om de lengte af te lezen.
Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 11
Vervolgens geef je aan dat je lengtematen met en zonder komma kunt opschrijven. Laat met behulp van het metriek stelsel zien dat 1 millimeter hetzelfde is als 0,1 centimeter. Oefen hiermee.

Welke stappen zet je als je 5 decimeter en 3 centimeter omrekent naar centimeter?
5 centimeter = 3 centimeter + hoeveel millimeter? (= 20 millimeter)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je lengtematen structureert door te vragen hoe je kunt controleren of de uitspraak klopt. De uitspraak is juist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de verschillende lengtematen aan de hand van de referentiematen. Laat leerlingen voorwerpen opmeten en laat ze het voorwerp vergelijken met de referentiematen om te bepalen welke lengtemaat erbij past.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het omrekenen met behulp van het metriek stelsel.
Daarna bespreek je dat je lengtematen op verschillende manieren kunt opschrijven, waarbij je met behulp van het metriek stelsel laat zien dat 3 millimeter hetzelfde is als 0,3 centimeter. Oefen hiermee.

Wat doe je als je een kleine lengtemaat moet omrekenen naar een grotere lengtemaat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer ze vermenigvuldigen en delen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen het spel 'steen, papier, schaar' spelen. Nadat een leerling een ronde heeft gewonnen, schrijft hij zijn uitkomst op. De leerling met de meeste juiste uitkomsten wint.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!