Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door bingo te spelen met keersommen. Laat de leerlingen een bingokaart maken. Houd de verdeling van 3 bij 3 vakken aan, zoals in het voorbeeld staat. De leerlingen schrijven in totaal 9 uitkomsten op van keersommen met een tienvoud. Noem keersommen met een tienvoud. Als de leerlingen de uitkomst van deze som hebben opgeschreven, mogen ze het getal wegstrepen. Wie heeft als eerste een rij weggestreept?

Hoeveel keer groter wordt de uitkomst als je aan een keersom een 0 toevoegt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een hoeveelheid sinaasappels eerlijk kunt verdelen over de kisten, waarbij er een paar overblijven.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 8
Leg uit dat je iets eerlijk kunt verdelen, maar soms blijft er wat over. Het deel dat overblijft heet 'rest'.

Bedenk een voorbeeld waarbij je iets verdeelt en een ‘rest’ overhoudt. (Denk met name aan voorwerpen. Eten of geld kun je kleiner maken, waardoor je het in de meeste gevallen alsnog eerlijk kunt verdelen.)
Bedenk een som waarbij je ‘rest’ overhoudt.

Screenshots definitief
Herhaal hoe je het deeltal splitst. Denk daarbij aan de tafelsommen die bij de deler horen en maak een hulprijtje. Voeg eventueel nullen toe aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. Nadat je het deeltal hebt gesplitst, maak je 2 nieuwe deelsommen. Reken deze uit en tel de uitkomsten bij elkaar op. Geef aan dat er sprake is van 'rest', 18 zit namelijk niet in de tafel van 4. 16 kun je wel delen door 4. Je houdt dan nog 2 over, dit is je 'rest'.
Oefen vervolgens met het bepalen hoe je het deeltal splitst en het delen via splitsen, waarbij de leerlingen de bijbehorende hulpsommen opschrijven.

Hoe weet je in welke getallen je het deeltal moet splitsen?
Bedenk een deelsom waarbij de uitkomst meer dan 60 is en waarbij je 'rest' overhoudt.

Bespreek vervolgens stap voor stap hoe je de verhaalsom oplost via splitsen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen hoe ze weten dat de uitkomst bij de verhaalsom juist is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je soms ‘rest’ overhoudt. Dit betekent dat er wat overblijft als je iets eerlijk wilt verdelen.
Laat zien wat ‘rest’ is aan de hand van MAB-materiaal. Sleep de blokken naar de vakken en controleer of de leerlingen doorhebben dat je 338 blokjes niet eerlijk kunt verdelen onder 3 kinderen en dat je dus blokken overhoudt.
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Gebruik een hulprijtje. Wijs de leerlingen erop om bij grote getallen een 0 toe te voegen in het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op.
Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het delen via splitsen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Waarom is het handig om een hulprijtje te gebruiken?

Daarna doorloop je de stappen om een verhaalsom op te lossen, waarbij je rekent via splitsen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de deelsom uit te rekenen. Daarna laat je de leerlingen in viertallen een getal bedenken. Dit vormt het deeltal van de som. Draai de draaischijf om de deler te bepalen. Laat de leerlingen de som uitrekenen en in hun groepje controleren of ze dezelfde uitkomst hebben.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!