Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen uit te rekenen. Per kleur heeft een som een verkeerde uitkomst. Laat de leerlingen de foute uitkomsten verbeteren en controleer of dit de juiste uitkomsten zijn.

Bedenk een verhaal bij de som 4 × 7.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt berekenen welk deel van de vlaggen blauw is, waarbij een breukencirkel deze verdeling weergeeft.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 4
Herhaal dat je een deel van een hoeveelheid kunt berekenen door eerst het totaal door de noemer te delen. Indien de teller groter dan 1 is, vermenigvuldig je de teller met de uitkomst van de eerdere som.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het aflezen van een breukencirkel of -strook. Benoem daarbij dat de teller staat voor het aantal gekleurde delen en de noemer voor het totaal aantal delen waarin de cirkel of strook is verdeeld. Nadat de breuk is afgelezen, vul je deze breuk in op de eerste lijn bij de zin en rekenen de leerlingen uit hoeveel aardbeien bij deze breuk horen.

Welk onderdeel van de breuk geeft het gekleurde deel van de strook aanplus: Hoeveel is 1//5 van 200 aardbeien? Hoe heb je dit berekend?

Screenshots definitief
Herhaal vervolgens dat vereenvoudigen het zo klein mogelijk maken van de breuk is door de teller en noemer door hetzelfde getal te delen. Laat aan de hand van de breukencirkel en -strook zien hoe je de breuk vereenvoudigt. Schrijf eerst op welke breuk het is. Daarna vereenvoudig je de breuk en laat je de vereenvoudigde breuk in de cirkel of strook zien door op de plusknop te klikken en het juiste aantal vakken te kleuren.
Oefen daarna met een breuk uit het verhaal halen en deze breuk vereenvoudigen.

Bedenk een breuk die je niet kunt vereenvoudigen.
Bedenk een verhaal bij de breuk 6//42 en vereenvoudig deze breuk zo ver mogelijk.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een deel berekent door te vragen wat er fout is gegaan. De teller moet vermenigvuldigd worden met de uitkomst in plaats van te delen door de uitkomst. Verder moet je bij het vereenvoudigen de breuk zo klein mogelijk maken, niet groter.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je een deel van een hoeveelheid kunt berekenen met breuken en bespreek stap voor stap hoe je een deel berekent waarbij de teller 1 of groter dan 1 is. Omcirkel het juiste aantal mokken om te laten zien dat dit overeenkomt met 1//3 en 2//3 van 9 mokken.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het aflezen van een breukenstrook of -cirkel. Herhaal dat de teller boven de breukstreep staat en de noemer eronder. Vul deze breuk daarna in bij de zin en laat de leerlingen bepalen hoeveel kaarsen, rozen en ringen overeenkomen met de breuken.

Vul een breukenstrook waarbij de teller 2 is en de noemer 5. Hoeveel delen heb je gekleurd?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om een deel van de soepkommen te berekenen. Daarna laat je de afbeelding met instrumenten zien. De leerlingen berekenen eerst hoeveel 2//3 van 12 instrumenten is. Per instrument geven ze aan welke breuk erbij hoort en hoe de breukenstrook gevuld moet worden. Kleur de stroken op het digibord. Laat de leerlingen die dit eenvoudig vinden de breuken ook zo ver mogelijk vereenvoudigen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!