Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de minsommen in het doolhof uit te rekenen. Als de leerlingen de juiste uitkomsten volgen, bereiken ze de uitgang van het doolhof.

Leg uit welke stappen je zet om deze sommen uit te rekenen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel huizen er nog gebouwd moeten worden.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is. Bespreek de stappen die je zet bij het kolomsgewijs aftrekken. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op en haal je het tekort eraf.
Vervolgens oefenen de leerlingen met een schema dat gedeeltelijk is ingevuld. Ze geven aan wat de tussenstappen zijn en vullen deze in. Oefen ook met het kolomsgewijs aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld. Wijs de leerlingen erop een min toe te voegen bij een tekort en dit tekort af te trekken in plaats van op te tellen bij het bepalen van de einduitkomst.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 276 - 58 komt.
Bedenk een som waarbij je 2 keer een tekort hebt. Reken de som uit.

Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 7
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen wat er fout is gegaan. Er is een tekort bij de tientallen. Deze min ontbreekt in het schema, waardoor er een doorrekenfout is gemaakt bij de uitkomst. De tientallen zijn erbij opgeteld in plaats van eraf getrokken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het kolomsgewijs aftrekken. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de eenheden een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en en haal de tekorten eraf als deze er zijn. Schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs aftrekken aan de hand van ingevulde HTE-schema’s. Vraag de leerlingen welk getal onder de vlekken staat en hoe ze op dit antwoord zijn gekomen. Sleep de vlekken weg om te controleren of het antwoord juist is.
Oefen daarna met het kolomsgewijs aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld. Wijs de leerlingen erop een min toe te voegen bij een tekort en dit tekort af te trekken in plaats van op te tellen bij het bepalen van de einduitkomst.

Wanneer schrijf je een min voor een tussenuitkomst?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de stellingen te bespreken. Als ze denken dat het waar is, steken ze hun duim omhoog. Als ze denken dat het niet waar is, steken ze hun duim omlaag. Daarna laat je de leerlingen aan de draaischijf draaien. Dit getal geeft het prijzengeld aan. Laat de leerlingen een product kiezen dat ze van het prijzengeld kopen en laat ze via kolomsgewijs aftrekken berekenen hoeveel prijzengeld ze nog overhouden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!