Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door getallen te structureren. Vul het ontbrekende aantal kilometers in achter de steden en op een aantal wegwijzers.

Betekent de 3 in de getallen bij Antwerpen en Londen hetzelfde? Waarom wel of niet?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel voetbalplaatjes je nog moet sparen om het verzamelalbum vol te krijgen.

Instructie

Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 6
Herhaal dat kolomsgewijs rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema zet. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.

Bedenk een minsom zonder eenheden en laat zien waar je deze som in het schema zet.
Bedenk een andere manier om dit soort sommen uit te rekenen.

Screenshots definitief
Bespreek hierna stap voor stap het kolomsgewijs aftrekken. Geef aan dat je eerst de honderdtallen van elkaar aftrekt. Daarna trek je de tientallen van elkaar af en vervolgens trek je de eenheden van elkaar af. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de eenheden een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Nadat je alle tussensommen hebt uitgerekend en in het schema hebt ingevuld, tel je de uitkomsten van deze tussensommen bij elkaar op. Let erop om het tekort eraf te trekken. Deze uitkomst zet je onderaan in het schema.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor de gele rij en laat je de leerlingen hiermee oefenen.
Daarna oefenen de leerlingen met een schema dat gedeeltelijk is ingevuld. Ze geven aan wat de tussenstappen zijn en vullen deze in. Oefen ook met het kolomsgewijs aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Waar moet je op letten als je een som als 392 - 45 kolomsgewijs gaat uitrekenen? (45 in de juiste kolommen schrijven en er is sprake van een tekort.)
Bedenk een makkelijke en een moeilijke minsom die je oplost via kolomsgewijs rekenen. Wat maakt een som makkelijker of moeilijker?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal eerst wat kolomsgewijs rekenen is. Daarna bespreek je stap voor stap het kolomsgewijs aftrekken. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en haal de tekorten eraf als deze er zijn. Schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs aftrekken. Wijs de leerlingen erop een min toe te voegen bij een tekort en dit tekort af te trekken in plaats van op te tellen bij het bepalen van de einduitkomst.

Wat moet je doen als je een tekort hebt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er fout is gegaan. De uitkomst klopt niet, omdat het tekort erbij is geteld in plaats van eraf is gehaald. Daarna laat je de leerlingen 2 locaties kiezen en klik je deze aan. De ene locatie is het startpunt en geeft aan hoeveel reizigers in de trein zitten. De andere locatie geeft aan hoeveel reizigers uitstappen op dat station. Laat de leerlingen kolomsgewijs uitrekenen hoeveel reizigers er nog overblijven in de trein.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!