Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door kommagetallen met meter en centimeter te structureren. Vraag de leerlingen welke getallen onder de pootafdrukken staan. Sleep de pootafdrukken weg om het antwoord te controleren.

Hoe schrijf je 8 meter en 17 centimeter als kommagetal op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van het structureren van kommagetallen erachter kunt komen wat de waarde van de cijfers is. Zo staat bij beide sprongen een 4, maar heeft de 4 een andere betekenis.

Instructie

Herhaal dat bij een sprong van 0,1 het eerste cijfer achter de komma verandert en bij een sprong van 0,01 het tweede cijfer.
Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 4
Leg daarna uit wat tienden, honderdsten en duizendsten zijn. Een tiende is het eerste cijfer achter de komma. Een tiende past 10 keer in een hele. 0,1 spreek je uit als 1 tiende. Een honderdste is het tweede cijfer achter de komma. Een honderdste past 100 keer in een hele. 0,01 spreek je uit als 1 honderdste. Een duizendste is het derde cijfer achter de komma. Een duizendste past 1000 keer in een hele. 0,001 spreek je uit als 1 duizendste.

Hoe spreek je 0,2 uit? En 0,06? En 0,009?
Bedenk een kommagetal dat bestaat uit 2 cijfers voor de komma en honderdsten. Hoe spreek je dit getal uit?

Screenshots definitief
Bespreek vervolgens de waarde van elk cijfer. Herhaal dat de leerlingen de waarde van de cijfers voor de komma al kennen. Dit zijn de tientallen en eenheden. Geef aan hoe je de cijfers achter de komma uitspreekt. Dit zijn 2 tienden, 9 honderdsten en 5 duizendsten. Laat zien hoe je het getal invult in het positieschema. Laat de leerlingen hiermee oefenen, eerst met behulp van geld, daarna zonder visuele ondersteuning.

Wat is het verschil tussen 7,269 en 7,26? (Het tweede getal heeft geen duizendsten.)
Iemand heeft bij zijn eerste sprong 7,269 meter gesprongen. Bij de tweede sprong kwam hij 3 tienden verder. Hoeveel meter was deze sprong?

Daarna oefenen de leerlingen met het heen- en terugtellen met sprongen van tienden, honderdsten of duizendsten.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat kommagetallen zijn door te vragen wat niet meer zou kunnen als kommagetallen niet zouden bestaan en wat juist wel.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Leg uit dat de cijfers een bepaalde waarde hebben. De plaats van een cijfer is belangrijk om de waarde te bepalen. Herhaal dat achter de komma tienden, honderdsten en duizendsten kunnen staan. Bespreek de waarde van elk cijfer en laat zien hoe je getallen weergeeft in het positieschema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het heen- of terugtellen met sprongen van tienden of honderdsten. Daarbij vullen ze de laatste sprong in het positieschema in. Ondersteun de leerlingen door geld neer te leggen en per sprong 1 of 10 cent toe te voegen of weg te halen bij het bedrag.

Wat zet je in het positieschema als je geen tienden hebt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waar ze de komma zouden plaatsen. Daarna geven de leerlingen aan of de uitspraak goed of fout is. Als ze denken dat het waar is, gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Indien een uitspraak fout is, vraag dan wat het juiste antwoord moet zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!