Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen welke getallen bij de labels op de getallenlijn horen. Werp de dobbelsteen om te bepalen welk label de leerlingen moeten aflezen.

Hoe bepaal je welke getallen bij de labels horen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je weet waar getallen op de getallenlijn horen, zodat je weet welk getal groter is.

Instructie

Herhaal wat tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zijn aan de hand van het getal.
Screenshots definitief
Daarna bespreek je stap voor stap hoe je een getal plaatst op de getallenlijn. Kijk eerst naar het start- en eindgetal van de getallenlijn en bepaal het midden. Daarna bepaal je tussen welke tienduizendvouden het getal ligt en verdeel je een deel van de getallenlijn in stukken van 10.000. Bij de laatste stap bedenk je bij welk tienduizendvoud het getal dichter in de buurt ligt. Plaats het getal op de getallenlijn.
Vervolgens bepalen de leerlingen eerst welk getal het precies is en daarna welk getal het ongeveer is. Geef aan dat je bij het globaal plaatsen van getallen het midden kunt bepalen van een deel van de getallenlijn. Zo is 25.000 precies het midden tussen 0 en 50.000. Spreek met de leerlingen af dat het getal nog steeds goed is wanneer ze er 1000 naast zitten bij het globaal plaatsen.

Tussen welke tienduizendvouden ligt 33.000? Zet je dit getal dichter in de buurt van 30.000 of van 35.000 op een getallenlijn?
Teken 3 getallenlijnen met verschillende start- en eindgetallen. Plaats het getal 46.000 op deze getallenlijnen.

Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 2
Bespreek dat je getallen kunt vergelijken aan de hand van een positieschema. Vul dit in en kijk vervolgens eerst naar de tienduizendtallen. Als deze even groot zijn, kijk je naar de duizendtallen, dan naar de honderdtallen, dan naar de tientallen en als laatste naar de eenheden. Zodra je cijfers tegenkomt die niet even groot zijn, kijk je welk cijfer groter is. Dit getal is dus groter. Je hoeft de overige cijfers niet meer te vergelijken. Oefen vervolgens met het op volgorde zetten.

Leg uit waarom je eerst de tienduizendtallen met elkaar vergelijkt en niet de eenheden.
Bedenk 4 getallen tussen de 57.400 en 58.400 en zet deze op volgorde van klein naar groot.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen op de getallenlijn plaatst door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen welk getal bij het label hoort. Vul daarbij de ontbrekende getallen op de getallenlijn in.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Laat zien hoe je een getal op de getallenlijn plaatst door het stappenplan te doorlopen. Benadruk dat je goed moet kijken naar het start- en eindgetal van de getallenlijn en zelf de rest van de getallenlijn kunt verdelen in gelijke stukken.
Oefen vervolgens met het bepalen welke getallen bij de labels horen. Klik op de antwoorden om te zien welke getallen bij de pijlen horen.

Leg uit welke getallenlijn je makkelijker vindt om getallen af te lezen: de getallenlijn met een streep bij 50.000 of de getallenlijn met strepen bij elk tienduizendvoud.

Daarna leg je uit hoe je getallen vergelijkt met behulp van een positieschema. Vergelijk de tienduizendtallen. Als deze even groot zijn, kijk je naar de duizendtallen, dan naar de honderdtallen, dan naar de tientallen en als laatste naar de eenheden. Oefen vervolgens met het vergelijken en ordenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de getallen bij de vraagtekens wel of niet hetzelfde zijn en hoe ze dit weten. Daarna laat je de leerlingen de getallen in de juiste volgorde zetten. Sleep de getallen naar de juiste plaats op de getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!