Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen met sprongen van 1, 10 en 100. Start de timer steeds opnieuw en laat de leerlingen zo ver mogelijk tellen met een bepaalde sprong binnen de tijd. Zet steeds per sprong een lijn naar het volgende getal.

Wanneer verandert bij een sprong van 10 zowel het tiental als het honderdtal? (Als het tiental 90 waard is, zoals bij 6793.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van structureren erachter komt wat de waarde van de cijfers is. Zo heeft de 2 in beide getallen een andere betekenis.

Instructie

methodLesson=53784
Leg uit dat een vijfcijferig getal, zoals 29.365, bestaat uit tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Deze cijfers hebben een bepaalde waarde. Zo staat de 2 in het voorbeeld voor tienduizendtallen. Benoem daarna de waarde van de andere cijfers.

Bedenk een getal dat bestaat uit tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden.
Hoeveel duizendvouden passen in 100.000? (9)

Screenshots definitief
Laat horen hoe je een getal tot en met 100.000 uitspreekt en laat de leerlingen dit getal nazeggen. Benadruk dat het uitspreken wordt verdeeld in 2 delen. De eerste 2 cijfers worden uitgesproken zoals ze er staan, met duizend erachter. De laatste 3 cijfers worden normaal uitgesproken. Bespreek vervolgens de waarde van elk cijfer. Zo staat de 8 in 84.217 voor 8 tienduizendtallen en is dus 80.000 waard. Laat ook zien hoe je een getal invult in het positieschema en waar de letters voor staan.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen van de waarde van een cijfer door naar een getal te luisteren en dit op te schrijven en in te vullen in het positieschema. Laat ze ook bepalen welke uitspraak bij de ingevulde positieschema’s hoort.

Wat verandert er als je 3000 toevoegt aan het getal 56.014?
Bedenk een getal dat groter is dan 21.000, waarbij de 6 een waarde heeft van 1000 en van 10.

Oefen daarna met de waarde van cijfers door op de husselknop te klikken. Indien dezelfde cijfers meerdere waardes hebben, noemen de leerlingen de waarde van beide cijfers.
Geef aan dat bij het tellen met sprongen verschillende cijfers veranderen. Benadruk dat soms meerdere cijfers veranderen. Zo verandert niet alleen de eenheid bij een sprong van 1 in het getal 43.039, maar ook het tiental. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een getal waarbij je met een sprong van 10 door het honderdtal gaat.
Welke sprongen maak je om 49.572 aan te vullen tot 100.000?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen structureert en sprongen maakt door te vragen of de uitspraken kloppen. Bij de eerste stelling moet 1000 staan in plaats van 10.000. Bij de tweede stelling is een sprong van 20.000 gemaakt, niet van 2000.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Laat horen hoe je het getal uitspreekt en leg uit hoe je het getal structureert. Sleep daarbij de kaarten naar de pijlen en bespreek de waarde van elk cijfer. Zet het getal in het positieschema.
Oefen vervolgens met het invullen van het positieschema aan de hand van de getallen die de leerlingen horen.

Leg uit waarom in het getal 65.840 de 5 meer waard is dan de 8.

Daarna leg je uit hoe je telt met sprongen en geef je aan welk cijfer in het getal verandert. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze het getal in cijfers schrijven en invullen in het positieschema. Daarna schrijft een leerling een geheim getal tot en met 100.000 op in zijn schrift en moet de klas raden welk getal dit is. In het geheime getal mogen geen dubbele cijfers staan. Laat de leerlingen een getal noemen en opschrijven in de tabel. De leerling met het geheime getal plaatst oranje en blauwe cirkels bij de cijfers die goed staan of in het getal voorkomen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!