Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de ontbrekende getallen in de sommen in te vullen. Laat de leerlingen deze ontbrekende getallen ook invullen in het HTE-schema en bespreek welke getallen ze hebben gemaakt.

Benoem de waarde van elk cijfer in het ingevulde HTE-schema.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend of kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel reizigers in de trein zitten.

Instructie

Cijferen
Screenshots blok 4
Herhaal wat cijferend rekenen is. Bespreek de stappen die je zet bij het cijferend optellen met overschrijding en ga daarbij in op het onthoudhokje.
Benadruk dat het soms handiger is om sommen via hoofdrekenen uit te rekenen. Vraag welke sommen de leerlingen zouden uitrekenen via cijferen en welke via hoofdrekenen. Sleep de sommen naar de vakken en laat de leerlingen de hoofdrekensommen uitrekenen. Vraag welke strategie ze hebben toegepast.
Daarna oefenen de leerlingen met het cijferend optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld en waarbij ze de onthoudhokjes gebruiken.

Bedenk een plussom waarbij je het onthoudhokje moet gebruiken.
Bedenk een plussom waarbij de uitkomst 555 is.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend optelt door te vragen wat er onder de vlekken staat.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is.
Screenshots blok 4
Bespreek vervolgens de stappen die je zet bij het kolomsgewijs optellen. Leg daarbij extra nadruk op het rekenen met overschrijding.
Oefen vervolgens met het kolomsgewijs optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

In welke volgorde zet je de getallen in het HTE-schema als je 3 getallen kolomsgewijs optelt? (van groot naar klein)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs optelt door te vragen wat er fout is gegaan. 37 staat op de verkeerde plaats ingevuld.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt. Leg met name de nadruk op het optellen met de onthoudhokjes bij het cijferen en de wijze waarop je overschrijdingen bij het kolomsgewijs optellen weergeeft in het HTE-schema. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Hoe zet je de som 97 + 81 in het HTE-schema?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna draai je beide draaischijven en maken de leerlingen een som met deze getallen. Laat ze zelf kiezen of ze de som uitrekenen via cijferend of kolomsgewijs optellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!