Groep 6, Blok 3, Week 3, Les 13

Groep 6, Blok 3, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de activiteiten in de juiste volgorde te slepen. Begin met de activiteit die het kortst duurt en eindig met de activiteit die het langst duurt.

Bedenk een activiteit die korter duurt dan handen afdrogen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met behulp van een stopwatch nauwkeurig kunt aflezen hoelang je over een rondje hardlopen hebt gedaan. Zo kun je bepalen of je de snelste was of niet.

Instructie

Groep 6, Blok 3, Week 3, Les 13
Leg uit dat een stopwatch gebruikt wordt om de tijd nauwkeurig te meten. Geef aan dat de minuten voor de dubbele punt staan en de seconden achter de dubbele punt. Benadruk dat de seconden tot 60 gaan, omdat er 60 seconden in een minuut zitten. Dus na 59 seconden verspringt de minuut en beginnen de seconden weer opnieuw te tellen.

Bedenk verschillende situaties waarbij je een stopwatch gebruikt.
Bij sommige sporten wordt de tijd heel nauwkeurig gemeten. Denk je dat daar een stopwatch met minuten en seconden voor wordt gebruikt? Leg uit waarom wel of niet.

Groep 6, Blok 3, Week 3, Les 13
Leg uit dat je een tijd op de stopwatch afleest door eerst te kijken naar het getal voor de dubbele punt. Dit getal geeft het aantal minuten aan. Daarna kijk je naar het getal achter de dubbele punt. Dit getal geeft het aantal seconden aan. Wijs de leerlingen erop dat een getal soms begint met een 0, zoals in het voorbeeld bij de 4 minuten en bij de 9 seconden.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van de tijd op een stopwatch.

2 mensen lopen een rondje. Op de stopwatches staan deze tijden 18 13plus: Schat hoeveel seconden je ongeveer doet over het opnoemen van de tafel van 8.

Vervolgens verdeel je de klas in 6 groepen en laat je de leerlingen oefenen met het gebruiken van een stopwatch en het aflezen van de tijd. Indien er niet voldoende stopwatches zijn, maak dan gebruik van de stopwatches op het digibord. Laat de leerlingen één of meerdere opdrachten uitvoeren en de tijden opschrijven. Vraag de leerlingen om de opgeschreven tijden op volgorde te zetten van de snelste tijd naar de langzaamste tijd. Laat steeds verschillende leerlingen de stopwatch bedienen. Bij de stopwatches staan de honderdsten onder een afdekvlak, omdat dit nog niet aan bod komt in de huidige les.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een stopwatch afleest door te vragen hoe ze weten welke stopwatch bij de uitspraak hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit dat een stopwatch gebruikt wordt om tijden nauwkeurig te meten. Geef aan dat de minuten voor de dubbele punt staan en de seconden achter de dubbele punt. Benadruk dat de seconden tot 60 gaan, omdat er 60 seconden in een minuut zitten. Daarna laat je zien hoe je de stopwatch afleest. Wijs eerst de minuten aan en benoem hoeveel dit is. Doe ditzelfde voor de seconden.
Laat de leerlingen oefenen met de betekenis van de getallen op een stopwatch aan de hand van de stellingen. Als ze denken dat het waar is gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Vervolgens oefenen ze met het aflezen van de tijd op de stopwatch.

Waar staan de minuten op de stopwatch? En waar de seconden?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze een stopwatch aflezen. Daarna draai je de draaischijf en geven de leerlingen aan hoelang ze denken dat de activiteit duurt. Laat ze de activiteit uitvoeren met de hele klas en meet met de stopwatch hoelang het duurt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!