Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door 3 op een rij te spelen met de deeltafels. Verdeel de klas in 2 groepen. Laat om de beurt een leerling de dobbelsteen werpen. Het getal op de dobbelsteen geeft de uitkomst van de som aan. Laat de leerling samen met zijn groep bepalen welke som past bij de uitkomst. Vervolgens mogen ze een geel of een rood fiche naar een vak slepen, passend bij de uitkomst. Als een groep 3 op een rij heeft, is het spel afgelopen.

Leg uit waarom de deelsom 54 : 9 past bij de keersom 6 × 9.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een hoeveelheid kersen eerlijk kunt verdelen over de manden.

Instructie

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 8
Herhaal dat je een deelsom kunt uitrekenen via splitsen. Hierbij splits je het deeltal in tweeën. Je gebruikt deze strategie als de uitkomst van de deelsom meer dan 10 is.

Leg in je eigen woorden uit wat splitsen is.
Bedenk een deelsom die je kunt splitsen, waarbij het deeltal groter dan 500 is.

Screenshots definitief
Herhaal dat het deeltal het getal in de som is dat gedeeld wordt. Bij het splitsen van een deelsom wordt het deeltal gesplitst. Om te bepalen hoe je het deeltal splitst, kun je een hulprijtje maken van de bijbehorende tafel van de deler. Voeg eventueel nullen toe aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. Bepaal eerst de grootste uitkomst die je uit het deeltal kunt halen. Dit vormt het eerste getal van de splitsing. Daarna kijk je wat overblijft van het deeltal. Dit getal vormt het tweede getal van de splitsing. Maak vervolgens 2 nieuwe deelsommen, reken deze uit en tel de uitkomsten bij elkaar op.
Oefen vervolgens met het bepalen of de juiste splitsing is gemaakt. Klik op de spreekwolk om te zien of de splitsing juist is. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het delen via splitsen, waarbij ze de bijbehorende hulpsommen opschrijven.

Leg aan een klasgenoot uit welke stappen je zet om een deelsom uit te rekenen via splitsen.
Reken 968 : 4 uit via splitsen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen wat er fout is gegaan. Er is een 0 vergeten bij de uitkomst op de som 640 : 8.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen. Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt en dan kijkt wat er overblijft.
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Gebruik een hulprijtje. Wijs de leerlingen erop om bij grote getallen een 0 toe te voegen in het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op. Maak je uitleg visueel met MAB-materiaal door het juiste aantal blokjes neer te leggen (het deeltal) en de blokjes te verdelen onder het juiste aantal kinderen (de deler).
Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het bepalen hoe het deeltal gesplitst wordt. Maak daarbij gebruik van een hulprijtje. Daarna oefenen ze met het delen via splitsen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Hoe bepaal je het eerste getal van de splitsing bij de som 136 : 4?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit. Klik op de afdekvlakken om te zien of ze de juiste code hebben.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!