Groep 6, Blok 2, Week 3, Les 11

Groep 6, Blok 2, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het herkennen van tekens en symbolen op een kaart. Laat de leerlingen de locaties aanwijzen. Sleep de letters naar de juiste plaatsen op de kaart.

Ken je nog andere symbolen die je tegenkomt op een kaart?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je coördinaten kunt aflezen, zodat je kunt aangeven waar een locatie op de kaart ligt zonder het aan te wijzen.

Instructie

Screenshots definitief
Leg uit dat een kaart er op verschillende manieren uit kan zien. Zo zijn er kaarten met een raster. Door het raster wordt de kaart verdeeld in verschillende vakken en kunnen er coördinaten aan gekoppeld worden. Leg uit dat een coördinaat een combinatie is van een letter en een getal. Hiermee kun je een locatie aangeven op een kaart.

Waarom zijn coördinaten handig om te gebruiken? (Zo kun je precies aangeven waar iets ligt, waardoor je makkelijk iemand de weg kunt wijzen.)
Waar kom je coördinaten tegen in het dagelijks leven?

Groep 6, Blok 2, Week 3, Les 11
Om coördinaten af te lezen, bepaal je eerst in welk vak een gebouw of voorwerp zich bevindt. Zoek de school, en wijs deze aan. Geef aan dat je de bijbehorende letter bepaalt. Dit doe je door met je vinger omhoog te gaan totdat je een letter tegenkomt, in dit geval de E. Om het getal te bepalen, wijs je met je vinger vanuit het vak waar het gebouw of het voorwerp staat naar links totdat je een getal tegenkomt, in dit geval de 2. De coördinaten die horen bij de school zijn dus E2. Benadruk dat je de coördinaten altijd opschrijft door te beginnen met de letter die op de horizontale lijn staat. Daarna schrijf je het getal van de verticale lijn op.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen en aflezen van de coördinaten.

Leg uit welke stappen je zet om coördinaten af te lezen.
Loop over het grijze pad de route van de toiletten naar de achtbaan. Door welke vakken ga je?

Daarna geef je aan dat een locatie of voorwerp ook in meerdere vakken kan liggen. Bespreek het voorbeeld van de school. Oefen hiermee door de sportspullen naar de juiste vakken te slepen.
Vervolgens bespreek je hoe je de zitplaats bepaalt. Eerst bepaal je in welke rij de persoon zit. Dit doe je door de stoelen vanaf onder naar boven te tellen. Het stoelnummer bepaal je door de stoelen vanaf links naar rechts te tellen. Bespreek het voorbeeld, waarbij je de rij en het stoelnummer telt en aanwijst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je posities en coördinaten afleest door te vragen wat er fout is gegaan. De rij is van boven naar beneden geteld in plaats van andersom. Het antwoord moet zijn: rij 4, stoel 5.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een coördinaat een combinatie is van een getal en een letter. Om de coördinaten te bepalen, kijk je eerst waar een voorwerp ligt. Vervolgens bepaal je de letter die erbij hoort. Dit doe je door met je vinger omhoog te gaan totdat je een letter tegenkomt. Daarna bepaal je het getal dat erbij hoort. Dit doe je door met je vinger naar links te gaan totdat je een getal tegenkomt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat staat vooraan bij de coördinaten: het getal of de letter?

Benoem dat een locatie ook in meerdere vakken kan liggen. Laat dit zien door te bepalen waar de vissersplaats ligt. Zet een lijn om de vakken waar de vissersplaats in ligt. Oefen daarna met het bepalen van meerdere vakken die horen bij een locatie.
Vervolgens bespreek je hoe je kunt bepalen op welke stoel iemand zit door eerst de rijen vanaf onder te tellen en daarna de stoelen vanaf links te tellen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de coördinaten bepalen op een kaart. Daarna laat je de leerlingen het raster natekenen en tekenen ze in dit raster voorwerpen. Laat de leerlingen hun rasters uitwisselen met elkaar. Vervolgens schrijven ze de bijbehorende coördinaten op van de voorwerpen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!