Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de waarde van een cijfer te bepalen. De eerste draaischijf geeft het cijfer aan en de tweede draaischijf geeft een getal aan. Laat de leerlingen het cijfer opzoeken in het getal en laat ze benoemen wat de waarde van het cijfer is.

Bedenk een ander getal dat groter is dan 2359 en kleiner dan 9532.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van het structureren erachter kunt komen wat de waarde van de cijfers is. Zo staat in beide getallen een 5, maar beiden hebben ze een andere betekenis.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 2
Herhaal dat je getallen kunt structureren in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Deze cijfers hebben een bepaalde waarde. Bespreek aan de hand van het voorbeeld de waarde van de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden.
Vervolgens herhaal je de betekenis van de letters in het DHTE-schema en oefenen de leerlingen met het invullen van het DHTE-schema.
Screenshots definitief
Geef aan dat je hetzelfde getal op meerdere manieren kunt uitspreken. Benoem per getal de 2 varianten en laat de leerlingen hiermee oefenen. Klik op de luidsprekers en sleep de afdekvlakken weg om te zien of de uitspraak juist is.

Bedenk een getal boven de 1000 en onder de 10.000. Hoe spreek je dit getal uit?
Bedenk een getal dat je maar op één manier kunt uitspreken. (bijvoorbeeld 2000; 2008; 2050)

Screenshots definitief
Daarna bespreek je hoe je een getal opschrijft. Luister naar het getal dat wordt uitgesproken en gebruik het DHTE-schema om inzichtelijk te maken wat de duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen structureert door te vragen welk getal ze horen en dit getal te laten invullen in het DHTE-schema. Vraag ook of ze een andere manier weten hoe je het getal kunt uitspreken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek dat je getallen op meerdere manieren kunt uitspreken en laat dit horen door de varianten voor te lezen. Daarna laat je met behulp van het DHTE-schema zien hoe je het getal opschrijft dat je hoort. Benoem steeds de waarde van elk cijfer.
Vervolgens luisteren de leerlingen welk getal ze horen en spreken ze het getal op een andere manier uit. Daarbij vullen ze ook het DHTE-schema in.

Spreek het getal 1299 op een andere manier uit.

Oefen daarna met het bepalen van de waarde. Sleep de kaarten in de juiste volgorde om te zien hoeveel het samen is.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze het getal kunnen uitspreken. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen luisteren naar het getal dat wordt uitgesproken. Draai de draaischijf en laat de leerlingen de bijbehorende opdracht uitvoeren. Ze moeten het getal opschrijven in het DHTE-schema, het getal op een andere manier uitspreken of het getal in cijfers opschrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!