Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door deelsommen uit te rekenen. Per som volgen de leerlingen de route van de juiste uitkomst. Als ze alles goed hebben uitgerekend, komen ze uit bij de finish.

Welke tafelsom hoort bij de deelsom 18 : 6?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de aardappelen te verdelen weet hoeveel er in iedere pan komen.

Instructie

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 8
Geef aan dat je een deelsom kunt uitrekenen via splitsen. Hierbij splits je het deeltal in tweeën. Je gebruikt deze strategie als de uitkomst van de deelsom meer dan 10 is.

Waarom splits je het deeltal niet in tientallen en eenheden? (Deze getallen zijn niet altijd deelbaar door de deler.)
Bedenk een deelsom waarbij je het deeltal kunt splitsen.

Screenshots definitief
Leg uit dat het deeltal het getal in de som is dat gedeeld wordt. Bij het splitsen van een deelsom wordt het deeltal gesplitst. Om te bepalen hoe je het deeltal splitst, kijk je naar de tafel van de deler. Eerst neem je de grootste uitkomst uit de bijbehorende tafel, dat is dus 10 × de tafel. Dit getal vormt het eerste getal van de splitsing. Daarna kijk je wat overblijft van het deeltal. Dit getal vormt het tweede getal van de splitsing. Maak vervolgens 2 nieuwe deelsommen, reken deze uit en tel de uitkomsten bij elkaar op.
Oefen vervolgens met het bepalen van de splitsing en sleep de vlekken weg om de juiste splitsing weer te geven. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het delen via splitsen, waarbij ze de bijbehorende hulpsommen opschrijven. Benadruk dat je soms ook een grotere uitkomst dan 10 × de tafel kunt gebruiken voor het eerste getal van de splitsing. Zo kun je de som 48 : 2 splitsen in 40 en 8 in plaats van 20, 20 en 8.

Hoe weet je wat het eerste getal van de splitsing is?
Bedenk een deelsom waarbij je splitst. De uitkomst moet meer dan 20 zijn.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen welke stappen ze zetten om de deelsom op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen. Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt (10 × de tafel) en dan kijkt wat er overblijft.
Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 8
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op. Maak je uitleg visueel met potloden door het juiste aantal potloden neer te leggen (het deeltal) en de potloden te verdelen onder het juiste aantal kinderen (de deler).
Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het bepalen van de hulpsommen en met het delen via splitsen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Leg in je eigen woorden uit hoe je een deelsom splitst.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of ze de deelsom zouden splitsen en waarom ze dit wel of niet zouden doen. Daarna rekenen de leerlingen in viertallen de deelsommen uit. Sleep de monsters met de uitkomsten naar de juiste vakken. Er blijven 4 monsters over. Controleer of deze uitkomsten horen bij de sommen achter de monsters met de vraagtekens. Sleep de monsters met het vraagteken weg om de som zichtbaar te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!