Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen te maken met de dobbelstenen. De eerste dobbelsteen geeft aan hoeveel torens er gebouwd moeten worden. De tweede dobbelsteen bepaalt het aantal blokken per toren. Elke toren bestaat uit 10 blokken. Sleep het juiste aantal blokken naar de torens, vul de som in en reken uit via splitsen. Indien er minder dan 7 torens nodig zijn, zet dan een kruis door de torens die niet gebruikt worden.

Bedenk een keersom die je zou uitrekenen via splitsen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel aardbeien er zijn door het aantal schalen te vermenigvuldigen met het aantal aardbeien per schaal.

Instructie

Herhaal hoe je een keersom uitrekent via splitsen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots definitief
Daarna leg je uit dat je sommige sommen handig kunt uitrekenen via dubbelen en halveren. Door het ene getal in de som te halveren en het andere getal te verdubbelen (of andersom), kun je een som maken die eenvoudiger uit te rekenen is. Benadruk dat de uitkomsten in beide sommen gelijk blijven. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk 2 sommen met behulp van dubbelen en halveren met dezelfde uitkomst.
Leg uit waarom het handig is om een som als 45 × 4 via dubbelen en halveren uit te rekenen.

Screenshots definitief
Vervolgens leg je uit dat je kunt compenseren wanneer een getal dicht bij een tienvoud ligt. Maak een keersom met het dichtstbijzijnde tienvoud en reken de som uit. Geef aan dat je deze keersom handig uitrekent door de nulregel toe te passen, dit is de hulpsom. Daarna kijk je hoeveel er te veel bij is gedaan. Dit haal je van het totaal af. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel te veel doe je bij de som 5 × 98 als je dit uitrekent via compenseren?
Bedenk een keersom die je uitrekent via compenseren.

Controleer of de leerlingen de verschillende strategieën begrijpen door te vragen wat er fout is gegaan. Er is 6 (6 × 1) te veel bij gedaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je een keersom kunt splitsen in tientallen en eenheden. Met deze getallen maak je hulpsommen. Leg aan de hand van het voorbeeld met MAB-materiaal uit hoe je keersommen uitrekent via splitsen. Laat eerst zien hoe het getal gesplitst wordt en welke sommen de hulpsommen vormen. Benoem dat je de uitkomsten van de hulpsommen bij elkaar optelt om te weten wat de uitkomst van de keersom is. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wanneer gebruik je de strategie splitsen?

Bespreek vervolgens dat de uitkomst gelijk blijft als je het ene getal in de som verdubbelt en het andere getal halveert. Oefen hiermee.

Hoe weet je dat de sommen 8 × 50 en 4 × 100 dezelfde uitkomst hebben?

Daarna leg je stap voor stap uit hoe je een keersom uitrekent via compenseren. Benadruk om de nulregel toe te passen. Maak dus een hulpsom zonder 0 en zet vervolgens de 0 terug achter de uitkomst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stappen zet je om de keersom via compenseren uit te rekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze gebruiken om de som uit te rekenen. Daarna verdeel je de klas in 4 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten het aantal stappen met hun pion. Samen rekenen ze een som uit in de kleur van het vak waar de pion staat. Als de uitkomst goed is, krijgt het team het aantal punten dat ze met de dobbelsteen hebben geworpen. Bij een foute uitkomst krijgen alle andere teams dit aantal punten. Turf het aantal punten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!