Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de plussommen compleet te maken. Sleep de appels naar de juiste som. Er blijven 2 appels over, waar de leerlingen een plussom van maken.

Wat valt je op aan deze sommen? Bedenk zelf een plussom met een honderdvoud als uitkomst.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt uitrekenen hoeveel viltstiften er nog zijn als je 96 lege viltstiften weggooit.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het rijgen het tweede getal splitst, bij het splitsen splits je beide getallen, bij het aanvullen maak je er een plussom van en bij het compenseren reken je eerst naar een rond getal om vervolgens het teveel dat je eraf hebt gehaald erbij te tellen.
Vervolgens vraag je welke strategie de leerlingen zouden gebruiken voor de verschillende sommen. Sleep de sommen naar de meest handige strategie. Controleer of de leerlingen doorhebben dat het handig is om sommen te compenseren wanneer een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt en om aan te vullen als de getallen dicht bij elkaar liggen. De overige sommen kunnen zowel via rijgen als via splitsen worden opgelost. Wel kan het handig zijn om sommen met overschrijding uit te rekenen via rijgen (in plaats van splitsen), zodat je niet met negatieve getallen rekent.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het aftrekken via rijgen of splitsen, waarbij ze zelf kiezen welke strategie ze gebruiken.

Leg uit hoe je de sprongen op de getallenlijn bij het rijgen maakt.
Bedenk een minsom die je uitrekent via splitsen. Alle cijfers in de som moeten verschillend zijn.

Vervolgens benadruk je dat het aanvullen handig is wanneer de getallen dicht bij elkaar liggen en dat het compenseren handig is wanneer een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. Laat de leerlingen hiermee oefenen, waarbij ze zelf bedenken welke strategie handig is om te gebruiken.

Hoe zie je aan een som dat je de strategie compenseren handig kunt gebruiken?
Bedenk een minsom waarbij aanvullen handig is.

Controleer of de leerlingen de strategieën begrijpen door te vragen wat er fout is gegaan. Er is - 80 en - 9 gedaan in plaats van - 90 en - 8. Vraag ook of ze deze strategie zouden gebruiken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Leg het aanvullen uit en laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots definitief
Je kunt ervoor kiezen om het compenseren achterwege te laten als leerlingen die meedoen met de verlengde instructie hier niet aan toe zijn. Indien je deze strategie nogmaals wilt bespreken, oefen dan eerst met het afronden op tien- en honderdvouden. Vervolgens leg je uit dat je het compenseren toepast als een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt en oefen hiermee.

Wanneer los je een som op via compenseren en wanneer via aanvullen?

Indien leerlingen moeite hebben met het rijgen en splitsen, bekijk dan de verlengde instructie van de vorige les.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze zouden gebruiken om de som uit te rekenen. Daarna draai je de draaischijf 2 keer. De eerste draai staat voor het getal uit het blauwe vak, de tweede draai voor het getal uit het groene vak. Laat de leerlingen in tweetallen de som uitrekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!