Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 12

Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de juiste lengtemaat te bepalen. Sleep de juiste lengtemaat naar de afbeeldingen.

Met welke lengtemaat kun je de lengte van de appel meten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door lengtematen om te rekenen erachter kunt komen hoeveel mm, cm en dm de lengte van de plank is.

Instructie

Je herhaalt dat er verschillende lengtematen zijn, zoals millimeters (mm), centimeters (cm), decimeters (dm), meters (m) en kilometers (km). Herhaal ook dat je voorwerpen in centimeters en millimeters kunt meten. De getallen bij de grote strepen geven het aantal centimeter aan en de getallen bij de kleine strepen het aantal millimeter. Er past 10 millimeter in 1 centimeter en er past 10 centimeter in 1 decimeter.
Screenshots groep 5 blok 8
Leg uit dat je de verschillende lengtematen kunt omrekenen. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal millimeters, dan vermenigvuldig je met 10. Dus 1 cm is 1 × 10 = 10 mm. Er past 10 millimeter in 1 centimeter. Als je het aantal millimeters omrekent naar het aantal centimeters, deel je door 10. Dus 10 mm is 10 : 10 = 1 cm. Er past 1 centimeter in 10 millimeter.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het omrekenen van millimeter en centimeter.
Screenshots groep 5 blok 8
Je legt uit dat je ook decimeters en centimeters kunt omrekenen. Als je het aantal decimeters omrekent naar het aantal centimeters, dan vermenigvuldig je met 10. Dus 1 dm is 1 × 10 = 10 cm. Er past 10 centimeter in 1 decimeter. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal decimeters, deel je door 10. Dus 10 cm is 10 : 10 = 1 dm. Er past 1 decimeter in 10 centimeter.
Oefen daarna met het omrekenen van decimeter en centimeter.
Leg daarna uit dat je ook centimeters en meters kunt omrekenen. Als je het aantal meters omrekent naar het aantal centimeters, dan vermenigvuldig je 2 keer met 10. Dus 1 m is 1 × 10 = 10 × 10 = 100 cm. Er past 100 centimeter in 1 meter. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal meters, deel je 2 keer door 10. Dus 100 cm is 100 : 10 = 10 : 10 = 1 m. Er past 1 meter in 100 centimeter.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het omrekenen van meter en centimeter.

Leg uit hoe je 3,5 meter omrekent naar centimeter.
Wat is meer: 2 meter, 25 decimeter of 180 centimeter?

Oefen daarna met het omrekenen van millimeter, centimeter, decimeter en meter.

Wat is meerplus: Hoeveel millimeter is 40 decimeter?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je meters en centimeters kunt omrekenen door te vragen welke stappen ze zetten om 500 cm en 7 meter om te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je millimeters, centimeters en decimeters op de liniaal kunt vergelijken. De getallen bij de grote strepen geven het aantal centimeter aan en de getallen bij de kleine strepen het aantal millimeter. Er past 10 millimeter in 1 centimeter en er past 10 centimeter in 1 decimeter. Laat de leerlingen lijnen tekenen met hun liniaal en bekijken hoe vaak de lijnen in elkaar passen. Wanneer je getallen omrekent, vermenigvuldig je met 10 of deel je door 10. Laat de leerlingen daarna oefenen met het omrekenen van millimeter, centimeter en decimeter.

Wat is meer: 40 mm of 40 dm? Hoeveel centimeter zijn beide lengtematen?

Oefen vervolgens met het omrekenen van centimeters en meters.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de lengtematen om te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel drie op een rij. Verdeel de leerlingen in 2 groepen. Laat de leerlingen om de beurt een lengtemaat kiezen en omrekenen naar centimeters. Wanneer ze de lengtemaat hebben omgerekend, schuiven ze een blauw of oranje fiche naar die lengtemaat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!