Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 11

Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument. Laat de leerlingen de gekleurde lijnen tekenen met behulp van een liniaal.

Leg uit hoe je precies een lijn van 8 centimeter krijgt.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te meten erachter kunt komen hoe lang het potlood is.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 11
Je legt uit dat een liniaal en een rolmaat meetinstrumenten zijn. De getallen bij de grote strepen geven het aantal centimeter aan en de getallen bij de kleine strepen het aantal millimeter.

Wat is de maximale lengte die je kunt meten met de liniaal?
Bedenk 5 voorwerpen die je met een liniaal kunt opmeten.

Groep 5, Blok 8, Week 3, Les 11
Leg uit dat je voorwerpen in centimeters en millimeters kunt meten. Je meet eerst de centimeters door te kijken naar het getal bij de grote verticale streep. Vervolgens tel je het aantal kleine verticale strepen na de grote verticale streep om het aantal millimeters te bepalen.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het meten van planken en het meten van lijnen in centimeters en millimeters.

Leg uit hoe je het aantal millimeters van de groene lijn bepaalt.
Wat is het verschil in millimeters tussen de paarse en oranje lijn?

Je legt uit dat je ook lijnen met hoeken kunt meten. Wanneer je een lijn met een liniaal meet, leg je de liniaal onder de lijn. De streep met de 0 moet precies beginnen bij het begin van de lijn. Daarna kijk je bij welke streep de lijn eindigt. Vervolgens verplaats je de liniaal naar het volgende stuk van de lijn. Ook hier moet de liniaal precies op de 0 beginnen. De lengtes van de lijnen tel je daarna bij elkaar op.
Oefen daarna met het opmeten van lijnen met hoeken.

Welke lijn is het langst?
Hoeveel millimeter is de oranje lijn in totaal?

Leg uit dat er verschillende lengtematen zijn, zoals millimeters (mm), centimeters (cm), decimeters (dm), meters (m) en kilometers (km). Laat de referentiematen van de verschillende lengtematen op het memoblaadje zien.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen van de juiste lengtemaat bij de afbeeldingen.

Met welke lengtemaat zou je het steeltje van de appel meten? Waarom met deze lengtemaat?
Hoeveel decimeter is de lengte van de rugzak?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de juiste lengtemaat kunt bepalen door te vragen hoe ze weten welke lengtemaat bij een voorwerp hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over het meten van een lijn in centimeters en millimeters. De getallen bij de grote strepen geven het aantal centimeter aan en de getallen bij de kleine strepen het aantal millimeter. Laat de leerlingen daarna oefenen met het opmeten van lijnen zonder en met hoeken. Teken de lijnen in het vak.

Leg uit hoe je een lijn met hoeken opmeet.

Herhaal daarna de referentiematen bij de verschillende lengtematen. Oefen vervolgens met het kiezen van de juiste lengtemaat bij de afbeeldingen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de lijn op te meten. Daarna tekenen de leerlingen een lijn en meten de lengte van de lijn op. Vervolgens wisselen ze het blad met een andere leerling. Ze meten van elkaar de lijn op en bespreken of ze hetzelfde hebben gemeten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!