Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud. Klik op de husselknop en draai aan de draaischijf. Laat de leerlingen de vermenigvuldigingen uitrekenen.

Hoe reken je de som 7 x 50 handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te dubbelen en halveren erachter kunt komen hoeveel appels er in totaal zijn.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 6
Je legt uit dat vermenigvuldigingen uit 3 delen bestaan: het aantal groepjes, het aantal per groep en het totaal. Bij vermenigvuldigen reken je uit hoeveel je in totaal hebt als je een aantal keer een hoeveelheid hebt. Het aantal groepjes keer het aantal per groep noteer je met het ×-teken.

Wat wordt de som als er 12 sinaasappels in 1 mand passen?
Bedenk een andere keersom die ook als uitkomst 40 heeft.

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 6
Leg uit dat je keersommen kunt dubbelen en halveren. Bij dubbelen wordt het aantal groepjes of het aantal per groep vermenigvuldigt met 2 en bij halveren deel je het aantal groepjes of het aantal per groep door 2. Wanneer je het eerste getal verdubbelt en het tweede getal halveert, dan zijn de uitkomsten van de 2 sommen hetzelfde. Wanneer je het eerste getal halveert en het tweede getal verdubbelt, dan zijn de uitkomsten van beide sommen ook gelijk.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het dubbelen en halveren van 2 sommen en het vermenigvuldigen via dubbelen en halveren.

Bedenk een som die je kunt dubbelen en halveren waarbij de uitkomst hetzelfde blijft.
Leg uit waarom het handig is om een som als 5 × 14 via dubbelen en halveren uit te rekenen.

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 6
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt dubbelen en halveren door te vragen welk getal is verdubbeld en welk getal is gehalveerd.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je keersommen kunt dubbelen en halveren. Wanneer je het eerste getal verdubbelt en het tweede getal halveert, dan zijn de uitkomsten van de 2 sommen hetzelfde. Wanneer je het eerste getal halveert en het tweede getal verdubbelt, dan zijn de uitkomsten van beide sommen ook gelijk. Laat de leerlingen daarna oefenen met het dubbelen en halveren. Sleep de 2 vermenigvuldigingen met dezelfde uitkomsten naar de = tekens.

Hoe weet je dat de sommen 30 × 4 en 15 × 8 dezelfde uitkomst hebben?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som ze kunnen maken als het eerste getal verdubbeld en het tweede getal halveert bij de som 4 × 18. Daarna spelen de leerlingen het spel levend memory. Laat 2 leerlingen naar de gang gaan. De overige leerlingen vormen nu tweetallen. Ze bedenken 2 vermenigvuldigingen waarbij ze dubbelen en halveren, zoals 4 x 18 en 8 x 9. Haal de 2 leerlingen terug van de gang en laat ze raden welke leerlingen bij elkaar horen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!