Groep 5, Blok 7, Week 3, Les 13

Groep 5, Blok 7, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het kennen van het begrip omtrek en oppervlakte. Laat de leerlingen vertellen welke kleur de omtrek en de oppervlakte heeft van het figuur.

Bedenk een ezelsbruggetje om de omtrek en oppervlakte te onthouden.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de omtrek en de oppervlakte te berekenen erachter kunt komen hoe groot het zwembad is.

Instructie

Leg uit dat de omtrek de rand is van een figuur. De rand dat om het figuur heen ligt. De omtrek geeft aan hoe groot de buitenrand van het figuur is. De oppervlakte is het hele vlak van het figuur. Het vlak dat op het figuur kan liggen. De oppervlakte geeft aan hoe groot de binnenkant van het figuur is. Elke figuur heeft een omtrek en een oppervlakte.

Wijs de omtrek en de oppervlakte van je tafel aan.
Als er een hek wordt gezet om een grasveld, gaat het dan om de omtrek of de oppervlakte?

Groep 5, Blok 7, Week 3, Les 13
Je legt uit dat je de omtrek van een figuur kunt berekenen door het aantal hokjes om het figuur heen te tellen. Je telt alleen de hokjes waar de rand van het figuur aangrenst. Je telt per zijde het aantal hokjes en telt daarna de zijden bij elkaar op. Wanneer een figuur geen rechthoek of vierkant is dan moet je extra goed opletten bij het tellen. 1 hokje grenst dan aan 2 lijnen van het figuur. Je moet beide randen tellen.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het berekenen van de omtrek.

Waar moet je extra goed opletten als een figuur geen vierkant of rechthoek is? (Je moet letten op het tellen, 1 hokje grenst dan aan 2 lijnen.)
Geef een voorbeeld wanneer het handig is om de omtrek te kunnen berekenen.

Leg uit dat je de oppervlakte van een figuur kunt berekenen door het aantal hokjes op het figuur te tellen. Je telt eerst van de lengte en de breedte het aantal hokjes en vermenigvuldigt daarna de lengte met de breedte. Wanneer een figuur geen rechthoek of vierkant is, dan kun je nog steeds gebruikmaken van een vermenigvuldiging, maar dan tel je bij de vermenigvuldiging het aantal hokjes dat je nog niet hebt meegerekend op.
Groep 5, Blok 7, Week 3, Les 13
Ook kan het voorkomen dat de leerlingen de oppervlakte van een figuur moeten berekenen waarbij er halve hokjes zijn. Vertel dat 2 halve hokjes 1 heel hokje is.
Oefen daarna met het berekenen van de oppervlakte.

Welke extra stap komt erbij om de oppervlakte te berekenen van een figuur dat niet rechthoekig of vierkant is? (Je telt de losse hokjes bij de vermenigvuldiging op.)
Geef een voorbeeld wanneer het handig is om de oppervlakte te kunnen berekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de omtrek en de oppervlakte kunt berekenen door te vragen welk figuur de grootste omtrek en oppervlakte heeft. Beide figuren hebben een even grote omtrek. Het tweede figuur heeft wel de grootste oppervlakte.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat je voor de omtrek het aantal hokjes per zijde telt en daarna de zijden bij elkaar optelt. Herhaal ook dat je bij de oppervlakte eerst het aantal hokjes telt van de lengte en de breedte en daarna de lengte met de breedte vermenigvuldigt. Laat de leerlingen daarna oefenen met het berekenen van de omtrek en de oppervlakte.

Hoe bereken je de omtrek en hoe de oppervlakte?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de uitspraak controleren. Daarna tekenen de leerlingen op ruitjespapier een figuur. Vervolgens wisselen de leerlingen van papier en rekenen ze de omtrek en de oppervlakte uit van het figuur.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!