Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je begint de les met het herhalen van het aftrekken tot en met 100 met een tienvoud. Laat de leerlingen de aftreksommen uitrekenen en de piraat helpen de schat te vinden.

Wat hebben deze sommen met elkaar gemeen? (De sommen eindigen allemaal op een tienvoud.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel blokken er in elke bak gaan.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 9
Herhaal dat je eerst in de tafel gaat kijken om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 9
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen welke som je kunt uitrekenen via splitsen, het delen via splitsen en de verhaalsommen. Laat de leerlingen ook uitleggen waarom ze de ene som wel kunt splitsen en de andere som niet.

Wanneer reken je een deelsom uit via splitsen?
Bedenk een verhaalsom waarbij je kunt splitsen. De uitkomst moet meer dan 10 zijn.

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via splitsen door te vragen welke kinderen gelijk hebben.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij delen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Eerst kijk je in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen van het deeltal en het delen via splitsen.

Wat is de eerste splitsing bij de som 51 : 3?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke deelsom 91 : 7 of 63 : 7 ze kunnen splitsen. Vraag ook waarom ze deze deelsom kiezen.
Groep 5 WIG screenshots definitief blok 7
Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit en maken ze de beweging die bij de uitkomst hoort.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!