Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de deeltafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen een rekentekening maken bij een zelfbedachte deelsom.

Bedenk een andere deelsom uit dezelfde deeltafel als je rekentekening.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen na hoeveel dagen de ijswinkel nieuwe ijsbolletjes moet maken.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 7
Herhaal dat je deelsommen waarbij 1 of meerdere nullen in de som staan handig kunt uitrekenen met behulp van de nulregel.
- Deeltal een 0: Je denkt eerst een 0 weg bij het deeltal. Dan krijg je de hulpsom. Los de hulpsom op door te kijken in de juiste deeltafel. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de deelsom met het honderdvoud of honderdtienvoud. Leg uit dat het deeltal en de uitkomst 10 keer zoveel zijn als de getallen in de hulpsom.
- Deeltal en de deler beide een 0: Wanneer beide getallen een 0 hebben staan, streep je de nullen tegen elkaar weg. Je krijgt dan een deeltafel. Wanneer je die som hebt uitgerekend hoef je geen nullen meer te plaatsen achter de uitkomst, omdat je aan beide kanten de 0 hebt weggehaald. Als het deeltal groter wordt, wordt de uitkomst ook groter. Als de deler groter wordt, wordt de uitkomst juist kleiner.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen via de nulregel.
Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 7
Leg uit hoe je met behulp van een tabel de deelsommen kunt uitrekenen. De linkerkolom en de bovenste rij vormen samen de deelsom. De eerste som in de tabel is de hulpsom en de tweede som de som met de 0 of nullen.
Oefen daarna met het delen in een tabel.

Wat gebeurt er met de uitkomst als er in de som een extra 0 staat?
Bedenk een deelsom met dezelfde uitkomst als 40 : 5. Gebruik hierbij de nulregel.

Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via de nulregel door te vragen welke stappen ze zetten om de som 360 : 9 of 360 : 90 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je deelsommen waarbij 1 of meerdere nullen in de som staan handig kunt uitrekenen via de nulregel. Wanneer alleen het deeltal een 0 heeft, dan denk je de 0 weg. Je lost de hulpsom op en plaatst achter de uitkomst een 0. Wanneer het deeltal en de deler een 0 hebben, dan streep je de nullen tegen elkaar weg. Je lost de hulpsom op en plaats geen nullen meer achter de uitkomst. Laat de leerlingen daarna oefenen met de hulpsom bij de deelsom vinden en het delen via de nulregel.

Waarom is het handig om eerst een hulpsom te maken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de uitspraak controleren. Daarna spelen de leerlingen het bordspel. Verdeel de klas in 4 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten ze het aantal stappen met hun pion. Vervolgens rekenen ze een som uit in de kleur van het vak waar ze staan. Als de uitkomst goed is, krijgen ze het aantal punten dat ze met de dobbelsteen hebben geworpen. Als de uitkomst fout is, krijgen alle andere teams dit aantal punten. Turf het aantal punten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!