Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de deeltafels van 1 tot en met 10. Speel het deelsommen tikspel. Een leerling noemt een deelsom en een naam van een andere leerling. De leerling waarvan de naam is genoemd moet zo snel mogelijk de uitkomst zeggen, voordat hij getikt is anders is hij de tikker.

Hoe heb je de deelsommen uitgerekend?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel keer de achtbaan moet rijden, zodat alle kinderen 1 keer in de achtbaan kunnen.

Instructie

Leg uit dat je bij de nulregel gebruikmaakt van een hulpsom. Wanneer het deeltal een honderdvoud of honderdtienvoud is, dan denk je de nullen van het honderdvoud of honderdtienvoud weg. Een hondervoud eindigt altijd op 00, zoals 400, en een honderdtienvoud op 0, zoals 450. De som die je dan krijgt, is de hulpsom. De hulpsom heeft kleinere getallen die vallen binnen de deeltafels.

Wanneer gebruik je de strategie de nulregel?
Hoeveel nullen zet je achter de uitkomst als je niet 540 9 hebt?

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 6
Je legt uit dat je deelsommen waarbij het deeltal een honderdvoud of honderdtienvoud is handig kunt uitrekenen door de nulregel. Als eerst denk je een 0 weg bij het deeltal. Dan krijg je de hulpsom. Los de hulpsom op door te kijken in de juiste deeltafel. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de deelsom met het honderdvoud of honderdtienvoud. Leg uit dat het deeltal en de uitkomst 10 keer zoveel zijn als de getallen in de hulpsom.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de hulpsom bij de deelsom vinden en het delen via de nulregel, waarbij alleen het deeltal een 0 heeft.

Hoeveel nullen heb je weggehaald bij de som 500 plus: Bedenk een som waarbij de uitkomst 100 keer zoveel is als de hulpsom.

Oefen vervolgens met de verhaalsommen.
Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 6
Leg uit dat het ook voor kan komen dat het deeltal en de deler beide een 0 hebben. Wanneer beide getallen een 0 hebben staan, streep je de nullen tegen elkaar weg. Je krijgt dan een deeltafel. Wanneer je die som hebt uitgerekend hoef je geen nullen meer te plaatsen achter de uitkomst, omdat je aan beide kanten de 0 hebt weggehaald. Als het deeltal groter wordt, wordt de uitkomst ook groter. Als de deler groter wordt, wordt de uitkomst juist kleiner.
Oefen daarna met het delen via de nulregel, waarbij het deeltal en de deler een 0 hebben.

Wat is de hulpsom van de deelsom 200 plus 40 minder is dan de uitkomst van de som 200 : 4.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via de nulregel door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je de 0 weg denkt wanneer alleen het deeltal een 0 heeft. Je plaatst achter de uitkomst een 0. Wanneer het deeltal en de deler een 0 hebben staan, dan streep je de nullen tegen elkaar weg. Je plaats geen nullen meer achter de uitkomst. Laat de leerlingen daarna oefenen met de hulpsom opschrijven bij de deelsom en het delen via de nulregel.

Waaraan kun je zien hoeveel nullen er bij de uitkomst komen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat het verschil is tussen het uitrekenen van de sommen 450 : 5 en 450 : 50. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit en slepen de bloemblaadjes weg om te zien of de uitkomst klopt. Daarna rekenen de leerlingen uit hoeveel bloemen er van elke soort zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!