Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

:introduction-guide: Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 100 met een tienvoud. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen. Bij een goed antwoord gaan de leerlingen staan en bij een fout antwoord zitten.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Bedenk een som met een tienvoud.
!--ICON-GROUP--!
Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel geld je bij elkaar hebt.

:instruction-guide: Instructie

!Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 4
Je herhaalt dat je getallen kunt optellen via rijgen en splitsen.
- Bij de strategie splitsen splits je beide de getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Als de getallen zijn gesplitst tel je eerst de honderdtallen bij elkaar op, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Als laatste tel je de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op.
- Bij de strategie rijgen zet je het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel deze daarna in sprongen bij het eerste getal op. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen van de juiste strategie en het optellen via splitsen. Belangrijk bij het kiezen van de juiste strategie is dat je bij het splitsen niet het tiental en het honderdtal overschrijdt en bij het rijgen wel.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Waaraan kun je zien of je moet rijgen of splitsen?
:plus: Hoe verschillen deze 2 strategieën van elkaar? Bedenk een som waarbij je moet splitsen en een som waarbij je moet rijgen.
!--ICON-GROUP--!
Je legt uit dat je bijvoorbeeld tijdens het bouwen meerdere getallen bij elkaar op moet tellen. Tel de 2 eerste getallen bij elkaar op en daarna pas het derde getal.
!Screenshots zonder afdekvlakken
Oefen daarna met het optellen met meerdere getallen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via rijgen en splitsen door te vragen welke som ze hebben uitgerekend via splitsen.

:processing-guide: Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

:guided-practice-guide: Verlengde instructie

!Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 4
Herhaal stap voor stap hoe je optelt via splitsen. Je splits de getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Als de getallen zijn gesplitst tel je eerst de honderdtallen bij elkaar op, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Als laatste tel je de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het optellen via splitsen en de verhaalsom.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Reken de som 267 + 132 ook uit via rijgen. Wat is het verschil tussen de 2 strategieën?
!--ICON-GROUP--!

:flag-guide: Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 212 + 136 uit te rekenen. Daarna lossen de leerlingen de cijferzoeker op. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen. De uitkomst staat onderaan de pagina.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!