Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Noem een beweging (rennen, springen, vliegen, wiebelen, strekken) en werp de twee dobbelstenen. Laat de leerlingen de vermenigvuldiging uitrekenen en de beweging zo vaak maken als ze hebben uitgerekend.

Hoe vaak maak je een beweging bij de som 5 × 3?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel goud de piraat krijgt en hoeveel goud zijn bemanningsleden krijgen.

Instructie

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9
Herhaal dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Wanneer je rekent met rest zoek je de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt. Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna moet je het totaal van de deelsom en tafelsom van elkaar aftrekken en houd je de rest over.
Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen, het delen met rest en de verhaalsommen.

Wanneer kun je de tomaten wel eerlijk verdelen?
Hoeveel tomaten kun je eerlijk verdelen als je 3 bakken hebt?

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen met rest door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 9
Je herhaalt dat het tweede getal aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Je zoekt de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt. Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna trek je het totaal van de deelsom en tafelsom van elkaar af, dan houd je de rest over. Sleep de aardbeien naar de kinderen. Laat de leerlingen daarna oefenen met het delen met rest met kralen.

Je bent met 3 kinderen en je hebt 10 kralen. Hoe ga je dit verdelen?

Oefen vervolgens met het delen met rest zonder kralen. Schrijf de tafel op in de linkerkolom.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 30 : 4 uit te rekenen. Daarna verdelen de leerlingen de schatten van de piraat eerlijk over de piraat en zijn bemanningsleden. Laat de leerlingen de deelsommen uitrekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!