Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Draai aan de draaischijven. Laat de leerlingen in tweetallen tafelsommen op een schematische wijze tekenen.

Welke strategie gebruik je als je 1 groepje extra tekent bij de som 3 × 4?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel flesjes in elk krat passen en hoeveel flesjes je overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsom bestaat uit 3 of 4 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
- De rest: de hoeveelheid die je overhoudt als je niet alles eerlijk kunt verdelen.

Wat betekent rest?
Waarom kun je de rest niet meer eerlijk verdelen?

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 8
Leg uit dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Wanneer je rekent met rest zoek je de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt. Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna moet je het totaal van de deelsom en tafelsom van elkaar aftrekken en houd je de rest over.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen met rest en de verhaalsommen.

Als de vader niet 25 maar 24 aardappelen schilt wat gebeurt dan met de uitkomst?
Wat klopt er niet aan de som 24 : 4 = 5 rest 4? (Je kunt de rest 4 nog eerlijk verdelen.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen met rest door te vragen hoeveel ze overhouden bij de som 34 : 8.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 8
Je herhaalt dat het tweede getal aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Je zoekt de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt. Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna trek je het totaal van de deelsom en tafelsom van elkaar af. Vervolgens houd je de rest over. Sleep de sinaasappelen naar de kinderen. Laat de leerlingen daarna oefenen met het delen met rest met blokjes en zonder blokjes. Schrijf de tafel op in de linkerkolom.

Bedenk een deelsom met rest.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er fout gaat. Daarna spelen de leerlingen het deelsommen tikspel. Een leerling noemt een deelsom en een naam van een andere leerling. De leerling waarvan de naam is genoemd moet zo snel mogelijk de uitkomst zeggen, voordat hij getikt is anders is hij de tikker.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!