Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de tafelsommen uitrekenen en de mozaïekstukken slepen naar de juiste uitkomst. De uitkomst staat onderaan de pagina.

Met welke strategie reken je de tafels snel uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel tanden de tandwielen in totaal hebben.

Instructie

Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het getal met tientallen en eenheden gesplitst. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10.

Waarom is het handig om te kunnen splitsen?
Geef een voorbeeld van een situatie waarin je kunt splitsen.

Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 6
Je legt uit dat je bij splitsen het getal splitst in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede vermenigvuldiging met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het vermenigvuldigen via splitsen.

Leg uit hoeveel stappen je nodig hebt om de som 3 × 41 uit te rekenen?
Als 41 verandert in 40 hoe zou je dan de som uitrekenen?

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Groep 5, Blok 5, Week 2, Les 6
Je legt uit dat je vermenigvuldigingen met een tienvoud handig kunt uitrekenen via de nulregel door de 0 van het tienvoud weg te denken. Wanneer je de hulpsom zonder 0 hebt opgelost, plaats je een 0 achter het totaal van de vermenigvuldiging met het tienvoud. Leg uit dat het getal met het tienvoud en het totaal 10 keer zoveel is als de getallen zonder de nul.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel.

Waaraan kun je zien dat je de strategie de nulregel kunt gebruiken?
Waarom kun je de ene som beter splitsen en de andere som beter de nulregel gebruiken?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen met een tienvoud door te vragen hoe ze de uitspraak controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat je vermenigvuldigingen met een tienvoud handig kunt uitrekenen via de nulregel door de 0 van het tienvoud weg te denken. Wanneer je de hulpsom zonder 0 hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de vermenigvuldiging met het tienvoud. Laat dit zien met behulp van MAB-materiaal. Laat de leerlingen daarna oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel.

Wat gebeurt er met de 0 in de som 7 × 40?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er onder de vlekken staat. Daarna maken de leerlingen met 3 getallen de grootste en kleinste vermenigvuldiging die ze met die getallen kunnen maken. Sleep de getallen naar de vermenigvuldiging.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!