Groep 5, Blok 4, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 4, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Beweeg het zoekveld over het scherm om sommen en uitkomsten te vinden. Laat de leerlingen de sommen opschrijven en uitrekenen. Er zijn 5 sommen te vinden.

Leg aan een klasgenoot uit welke stappen je zet om de tafelsommen uit te rekenen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel planten in elke plantenbak staan als je eerlijk verdeelt.

Instructie

Groep 5, Blok 4, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsom bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel.

Bedenk een deelsom. Geef aan wat het deeltal, de deler en de uitkomst is.
Welke deelsom krijg je als je een spel gaat spelen in vier teams met de hele klas?

Groep 5, Blok 4, Week 2, Les 8
Leg uit dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Daarna zoek je in de tafel de tafelsom die erbij past.
Groep 5, Blok 4, Week 2, Les 8
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen.

In welke tafel ga je zoeken bij de deelsom 63 plus ? = 9 kunt uitrekenen. In welke tafel ga je zoeken?

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 48 : 8 = 6 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Daarna zoek je in de tafel de tafelsom die bij erbij past. Laat de leerlingen de torens ook zelf maken met blokjes. Laat de leerlingen daarna oefenen met het delen met en zonder blokjes.

Welke deeltafel vind je het moeilijkst? Waarom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke tafelsom bij de deelsom 42 : 7 hoort. Vraag ook hoe ze dit weten. Daarna spelen de leerlingen het bordspel. Verdeel de klas in 4 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten ze het aantal stappen met hun pion. Vervolgens rekenen ze een som uit in de kleur van het vak waar ze staan. Als de uitkomst goed is, krijgen ze het aantal punten dat ze met de dobbelsteen hebben geworpen. Als de uitkomst fout is, krijgen alle andere teams dit aantal punten. Turf het aantal punten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!