Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 100 met een tienvoud. Laat de leerlingen staan als ze denken dat de uitkomst goed is en bukken als ze denken dat de uitkomst fout is.

Welke strategie heb je gebruikt om de optelsommen met een tienvoud uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel punten in totaal op het dartbord in 2 rondes is gegooid.

Instructie

Herhaal dat je kunt optellen via rijgen met en zonder getallenlijn.
- Met getallenlijn: Zet het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel daarna deze in sprongen bij het eerste getal op. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdtal en daarna verder door het honderdtal.
- Zonder getallenlijn: Splits het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel vervolgens de honderdtallen bij het eerste getal op. Tel daarna de tientallen en als laatste de eenheden bij de uitkomst op. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdtal en daarna verder door het honderdtal.
Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 2
Leg uit dat je ook getallen kunt optellen via de nulregel. Bij de nulregel maak je gebruik van een hulpsom. De hulpsom heeft kleinere getallen waarmee je handiger kunt rekenen.
- Wanneer de 2 getallen tienvouden zijn, dan denk je de nullen van de tienvouden weg. Een tienvoud is een groepje van 10. Het eindigt altijd op 0. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de som. Als beide getallen in de som een 0 hebben, dan heeft de uitkomst ook een 0.
- Wanneer de 2 getallen honderdvouden zijn, dan denk je de nullen van de honderdvouden weg. Een honderdvoud is een groepje van 100. Het eindigt altijd op 00. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je 2 nullen achter de uitkomst van de som. Als beide getallen in de som 2 nullen hebben, dan heeft ook de uitkomst 2 nullen.
Leg uit dat de getallen met de tienvouden en de uitkomst 10 keer zoveel zijn als de getallen in de hulpsom. De getallen met de honderdvouden en de uitkomst zijn 100 keer zoveel als de getallen in de hulpsom.
Laat de leerlingen vervolgens eerst oefenen met de hulpsom bij de optelsom vinden en het optellen via rijgen of de nulregel.

Wanneer gebruik je de strategie de nulregel?
Bedenk een som die je uitrekent via rijgen en een som die je uitrekent via de nulregel.

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via de nulregel door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 2
Herhaal dat wanneer de 2 getallen tienvouden of honderdvouden zijn, je de nullen wegdenkt. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 of 2 nullen achter de uitkomst van de som. Laat de leerlingen daarna oefenen met de hulpsom bij de optelsom vinden.

Wat doe je met de tienvouden en honderdvouden als je een hulpsom maakt?

Oefen vervolgens met het optellen via de nulregel met MAB-materiaal.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke hulpsom ze maken bij de som 600 + 200. Daarna werpen de leerlingen de dobbelstenen en rekenen ze de optelsommen uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!