Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de tafelsommen uitrekenen en de puzzelstukken op de juiste plaats slepen.

Kies 1 van de tafelsommen op het bord uit en bedenk er een verhaalsom bij.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel koeien de boer in totaal heeft.

Instructie

Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 7
Je legt uit dat je de tafels kunt automatiseren. Dan weet je steeds sneller de uitkomst bij de vermenigvuldiging. Je herhaalt dat er verschillende strategieën zijn om tafelsommen uit te rekenen als je ze niet uit je hoofd weet:
- Herhaald optellen: Je telt dezelfde hoeveelheid een aantal keren bij elkaar op. Er komt dus steeds dezelfde hoeveelheid bij.
- Wisseleigenschap: Als je de getallen van de tafelsom omkeert, blijft de uitkomst hetzelfde.
- 1 meer of minder: Als je een som weet, dan kun je 1 keer het aantal van de tafel erbij optellen of ervan aftrekken.
- Dubbelen en halveren: Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep verdubbelt, verdubbelt ook de uitkomst. Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep halveert, halveert ook de uitkomst.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het automatiseren van de tafelsommen.

Waarom is het belangrijk om de tafels te automatiseren? (Bijvoorbeeldplus: Bedenk een manier hoe je de tafels snel en goed uit je hoofd kunt leren. Deel de ideeën met de rest van de klas.

Je legt uit dat je tafelsommen in een verhoudingstabel kunt zetten. De verhoudingstabel loopt van links naar rechts. Bovenin de tabel staan het aantal groepjes en onderin de tabel het totale aantal in de groepjes. Het aantal groepjes wordt steeds 1 meer. Het totale aantal in de groepjes is afhankelijk van het aantal groepjes en het aantal per groep. Het totaal is het aantal groepjes keer het aantal per groep.
Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 7
Belangrijk hierbij is dat de leerlingen gebruik maken van de verschillende strategieën om de tabel in te vullen.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het invullen van de tabel.

Kun je bij deze verhoudingstabel gebruik maken van de strategie herhaald optellen? Waarom wel of niet?
Welke strategie heb je gebruikt toen je in de tabel van 3 × 8 naar 6 × 8 ging.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen in een verhoudingstabel door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat tafelsommen uit 3 delen bestaan: het aantal groepjes, het aantal per groep, het totaal. Er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken bij de tafels, herhaald optellen, wisseleigenschap, 1 meer of minder, dubbelen en halveren. Het is handig om de tafels te leren automatiseren, dan weet je steeds sneller de uitkomst bij de tafelsom. Laat de leerlingen daarna oefenen met het uitrekenen van de tafelsommen en het opnoemen van de tafels.

Welke tafel vind je het moeilijkst? Bedenk daar per som een ezelsbruggetje voor.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de tafels automatiseren. Daarna lopen de leerlingen rond met een getalkaart met een getal van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen een maatje zoeken. Wanneer ze een maatje hebben gevonden maken ze een tafelsom met de 2 getallen en rekenen ze de tafelsom uit. Als ze het beiden eens zijn over de uitkomst, dan gaan ze op zoek naar een nieuw maatje.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!