Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten bedenken welke uitkomsten er bij zowel de tafel van 2, 5 als 10 horen.

Naast de tafel van 5 en 10, bij welke tafel hoort de uitkomst van 30?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de moeder weet hoeveel tomaten ze voor het feestje moet kopen omdat ze met de tafels kan rekenen.

Instructie

Herhaal dat je strategieën gebruikt om handig met de tafels te kunnen rekenen. Leg uit dat je de 1 keer minder en 1 keer meer strategie hebt en dat je daarnaast nog kunt verdubbelen, halveren en de wisseleigenschap toe kunt passen.
Screenshots instructie
Leg uit dat je de strategieën toepast bij het uitrekenen van tafelsommen. Vertel dat je bij het uitrekenen van 5 × 4 denkt aan de wisseleigenschap. Bij 6 × 4 gaat het om 1 keer meer, je telt er dus 1 keer de tafel bij op. Oefen met het uitrekenen van 2 sommen die met elkaar verbonden zijn via een strategie. Schrijf ook op welke strategie er gebruikt is.
methodLesson=53414
Daarna leg je uit dat je ook met de tafels rekent wanneer je een verhoudingstabel vult. Geef aan dat het aantal groepjes altijd op de 1e rij in een verhoudingstabel staat. Het totaal staat in de 2e rij. Om te weten om welke tafel het in de verhoudingstabel gaat, wordt er gekeken naar de kolom waar er maar 1 groepje is, vaak is dit de eerste kolom. Wijs aan welke positie de verschillende getallen innemen en licht het voorbeeld met 7 eierdozen toe.

Wijs aan waar 4 × 10 in de verhoudingstabel staat.
Als er in elke doos niet 10 maar 8 eieren zitten, welke getallen veranderen dan?

Leg uit hoe je een verhoudingstabel vult door toe te lichten dat er goed naar de tabel gekeken moet worden. In de verhoudingstabel over de honden wordt er van 1 naar 2 naar 4 naar 8 en dan naar 10 honden gerekend. Hierbij gebruik je eerst de 1 keer meer strategie, vervolgens verdubbel je om tot 4 honden te rekenen. Dit aantal verdubbel je nogmaals om tot 8 honden te rekenen. Daarna tel het aantal poten van 2 honden bij het aantal poten van 8 honden op, om te weten hoeveel poten 10 honden in totaal hebben. Leg uit dat je soms zelf moet bedenken hoe je tot een bepaald aantal moet rekenen, je bedenkt dan zelf de tussenstappen die je in de verhoudingstabel moet zetten. Oefen vervolgens met het vullen van de verhoudingstabel.

Welke strategie gebruik je om de verhoudingstabel met de gewichten te vullen?
Hoeveel wegen 8 gewichten?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze verhoudingstabellen moeten vullen door te vragen wat er fout is gegaan. Laat de leerlingen het aantal vissenkommen goed bekijken om de fout te kunnen ontdekken. Vervolgens laat je ze de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal kort wat de 1 keer minder en 1 keer meer strategie, de wisseleigenschap, verdubbelen en halveren inhoudt. Oefen daarna met het toepassen van deze strategieën. Schrijf ook op welke strategie er gebruikt is. Daarna leg je uit hoe een verhoudingstabel is opgebouwd. In een tafelsom gaat het altijd om het aantal groepjes × het aantal per groepje. In dit geval gaat het om het aantal personen × het aantal ogen. Bij 5 mensen horen 5 × 2 = 10 ogen.

Welke som hoort er bij het getal 4 in de verhoudingstabel?

Vervolgens leg je uit dat je bij het vullen van een verhoudingstabel goed moet kijken naar hoeveel groepjes er gevraagd worden. Vertel dat je de verhoudingstabellen vult door te rekenen met de strategieën. Oefen met het vullen van de verhoudingstabellen.

Wat moet je invullen in de verhoudingstabel als je wilt weten hoeveel appels er aan 10 bomen hangen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je een verhoudingstabel vult. Daarna maken de leerlingen een verhoudingstabel bij de afbeeldingen op het digibord. De leerlingen mogen zelf bepalen waarvan ze het totaal willen bepalen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!