Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen sommen te laten vormen door getallen in de vakken te slepen. Reken de som uit en maak vervolgens een andere som.

Wat moet je met het tweede cijfer in het eerste getal doen bij deze sommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je er door af te trekken achter komt hoeveel spekjes de juf over heeft nadat ze er 19 uitdeelt.

Instructie

methodLesson=53407
Vertel dat het bij aftrekken altijd minder wordt. Bespreek de voorbeelden waarbij het minder wordt.

Bedenk een ander voorbeeld waarbij er afgetrokken wordt.
Leg uit waaraan je een situatie waarbij je moet aftrekken herkent.

methodLesson=53407
Leg uit dat je aftrekt via compenseren wanneer het getal dat je aftrekt bijna een tienvoud is, zoals 18 en 29. Bij aftrekken via compenseren gebruik je een hulpsom. Het tweede getal uit de som pas je aan naar een tienvoud, waardoor het een rond getal wordt. Dit tienvoud trek je eerst af en daarna compenseer je door het teveel dat je afgetrokken had, er weer bij op te tellen. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze eerst een hulpsom te laten bedenken en daarna via de getallenlijn af te laten trekken en vervolgens te compenseren.

Welke hulpsom gebruik je bij het uitrekenen van 96 - 39?
Bedenk een andere aftreksom die je handig via compenseren uit kunt rekenen.

Screenshots instructie
Daarna herhaal je de stappen van het uitrekenen van een verhaalsom. Doe voor hoe je de stappen toepast en laat de leerlingen hiermee oefenen. Sleep het memoblaadje om de stappen van het oplossen van een verhaalsom te laten zien.

Met welke strategieën kun je de som over de zwemwedstrijd oplossen?
Bedenk een voorbeeld van een verhaalsom waarbij er afgetrokken wordt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten aftrekken via compenseren door ze de fout te laten zoeken. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je aftrekt via compenseren. Vertel dat je deze strategie toepast wanneer het af te trekken getal eindigt op een 8 of 9. Het af te trekken getal vergroot je tot een tienvoud. Je moet goed onthouden hoeveel je erbij hebt geteld omdat je dit straks moet compenseren. Reken de tussenuitkomst uit nadat je het tienvoud er vanaf hebt gehaald. Leg uit dat je nu teveel hebt afgetrokken. Het teveel dat je af getrokken hebt, tel je bij de tussenuitkomst op. Laat de leerlingen eerst oefenen met het bedenken van hulpsommen bij het aftrekken via compenseren. Daarna oefenen de leerlingen met het uitrekenen van aftreksommen via compenseren.

Waarom moet je eerst aftrekken en daarna optellen?

Daarna oefen je samen met de leerlingen het toepassen van de stappen voor het uitrekenen van een verhaalsom.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen aftrekken via compenseren. Daarna bepalen de leerlingen het puntenverschil in elke ronde, door af te trekken via compenseren. Vervolgens wordt bepaald in welke ronde het puntenverschil het grootst is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!