Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door optelsommen met tientaloverschrijding te vormen en uit te rekenen. Klik op de husselknop en op de draaischijf om een som te vormen.

Wat is de kleinst mogelijke uitkomst als je optelt met tientaloverschrijding?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de vaten optelt door een handige strategie te kiezen.

Instructie

methodLesson=53405
Vraag de leerlingen of ze nog weten hoe je optelt via compenseren. Herhaal dat je bij optellen via compenseren gebruik maakt van een hulpsom. Het tweede getal in de som pas je aan naar een tienvoud. Dit tienvoud tel je eerst op en daarna compenseer je door het teveel dat je opgeteld hebt, er weer af te trekken. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze eerst een hulpsom te laten bedenken en daarna via de getallenlijn op te tellen en vervolgens te compenseren.

Leg uit of je met een ander getal moet compenseren als je niet 46 + 19, maar 46 + 29 uit moet rekenen.
Leg uit of je ook kunt compenseren bij een som als 69 + 17.

Screenshots instructie
Daarna leg je uit hoe je 3 getallen kunt optellen. Dit doe je door eerst 2 getallen op te tellen en bij de tussenuitkomst het derde getal op te tellen. Het kan handig zijn om naar de eenheden van de getallen te kijken om te zien welke 2 getallen je als eerste op wilt tellen. Oefen hiermee.

Bedenk een situatie waarbij je 3 getallen op moet tellen.
Bedenk een andere som met 3 getallen en tel deze op.

Vervolgens oefen je samen met de leerlingen met het toepassen van het stappenplan voor verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen dat sommige strategieën handiger zijn bij bepaalde soort sommen. Laat de leerlingen de sommen op het digibord bekijken en uitleggen hoe ze de sommen uit zouden rekenen. Vraag de leerlingen naar de naam van de gekozen strategie en vraag welke hulpmiddelen, zoals een getallenlijn, ze eventueel zouden gebruiken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je optelt via compenseren. Vertel dat je deze strategie toepast wanneer het op te tellen getal bijna een tienvoud is. Het op te tellen getal vergroot je tot een tienvoud. Je moet goed onthouden hoeveel je erbij hebt geteld omdat je dit daarna moet compenseren. Reken de tussenuitkomst uit door een stap op de getallenlijn te tekenen. Leg uit dat je nu teveel hebt opgeteld. Het teveel dat je opgeteld hebt, haal je van de tussenuitkomst af door een stap terug te tekenen op de getallenlijn. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van optelsommen via compenseren.

Hoeveel moet je compenseren als je 29 bij een getal optelt?

Daarna leg je uit dat je soms 3 getallen op moet tellen. Dit doe je door eerst 2 getallen op te tellen en bij de tussenuitkomst het derde getal op te tellen. Het is handig om naar de eenheden van de getallen te kijken om te zien welke je 2 getallen je als eerst handig op kunt tellen. Doe dit voor en laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk 3 getallen waarvan je er 2 handig op kunt tellen voordat je de derde erbij optelt.

Vervolgens oefen je samen met de leerlingen met het toepassen van het stappenplan voor verhaalsommen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen met welke strategie de leerlingen de som op het digibord uit zouden rekenen en waarom ze deze strategie zouden kiezen. Vervolgens worden er viertallen gemaakt. De leerlingen rekenen steeds 3 krachten van de kleine monsters bij elkaar op om het grote monster te proberen te verslaan. De op te tellen krachten moeten samen 99 worden. Wijs de leerlingen erop dat de kleine monsters samen niet meer kracht aankunnen dan 100 of daarboven, de optelsom mag dus niet meer zijn dan 99.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!