Groep 4, Blok 7, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 7, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen verschillen te laten zoeken. Tel het aantal verschillen en controleer het antwoord.

Op welke dingen moet je allemaal letten wanneer je de afbeeldingen vergelijkt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je ziet dat de afbeeldingen symmetrisch zijn doordat je hebt geleerd om symmetrie te herkennen.

Instructie

Screenshots instructie
Leg uit dat je bij lijnsymmetrie kijkt of een afbeelding er hetzelfde uitziet als je een spiegel in het midden zet. Bij lijnsymmetrie kijk je of je een afbeelding als het ware precies dubbel kunt vouwen op de middenlijn. Bij draaisymmetrie gaat het erom of een afbeelding verandert wanneer je deze een kwart- of een halve slag draait. Leg uit wat een kwart- en een halve slag draaien inhoudt door dit voor te doen met een boek en een potlood. Wanneer de afbeelding er precies hetzelfde uitziet na de draai, is de afbeelding draaisymmetrisch.

Bedenk een reden waarom lijnsymmetrie zo heet.
Bedenk een reden waarom draaisymmetrie zo heet.

Screenshots instructie
Vervolgens leg je uit hoe je weet wat er aan de andere kant van een lijnsymmetrisch figuur te zien is door een spiegel op de spiegellijn te houden en te vertellen wat je ziet. Geef aan dat je dit ook kunt beredeneren door de helft in spiegelbeeld na te tekenen. Controleer het antwoord door op de afbeeldingen te klikken. Oefen hiermee. Daarna wordt er bepaald welke afbeeldingen lijnsymmetrisch zijn, door een spiegel op het midden van de afbeelding te zetten.

Leg uit of het hartje nog lijnsymmetrisch is, als je deze omdraait.
Leg uit of je de spiegel ook op een andere manier op het ruitje kunt zetten, waarbij je nog steeds hetzelfde ziet.

Hierna wordt er geoefend met het herkennen van draaisymmetrie. Bepaal eerst hoe de afbeeldingen eruit zien wanneer ze een kwart- of een halve slag worden gedraaid. Als de afbeelding er hetzelfde uitziet, dan is de afbeelding draaisymmetrisch. Controleer het antwoord door op de afbeeldingen te klikken. Oefen hiermee.

Als je de groene blaadjes om en om oranje verft, is de afbeelding dan nog draaisymmetrisch?
Bedenk een ander figuur dat draaisymmetrisch is.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat lijn- en draaisymmetrie met elkaar te maken hebben door te vragen waarom niet alle afbeeldingen zowel lijn- als draaisymmetrisch zijn. Laat zien dat de afbeeldingen inderdaad wel of juist niet een bepaalde symmetrie hebben door een spiegel in het midden van de afbeelding te zetten en door de afbeeldingen te draaien.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat lijn- en draaisymmetrie zijn. Draai de draaisymmetrische afbeeldingen om te laten zien dat deze afbeeldingen er inderdaad niet anders uitzien wanneer je deze een kwart- of halve slag draait. Oefen vervolgens met het herkennen van lijnsymmetrie door de afbeelding af te maken. Bij het bepalen welke afbeeldingen lijnsymmetrisch zijn, teken je eerst een spiegellijn in het midden van de afbeelding. Controleer het antwoord door op de afbeeldingen te klikken.
Oefen met het herkennen van draaisymmetrie door te beredeneren hoe de afbeelding eruit ziet wanneer deze een kwart- of halve slag gedraaid wordt. Draai de afbeelding om de leerlingen te laten zien hoe de draai eruit ziet. Controleer het antwoord door op de afbeeldingen te klikken.

Is je gezicht draaisymmetrisch?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen uit te laten leggen wat het verschil is tussen lijn- en draaisymmetrie. Vervolgens worden tweetallen gemaakt. Alle leerlingen verdelen een ruitjesblad in 2 gelijke delen. Daarna wordt er een halve tekening gemaakt op 1 van de 2 delen van het blad. Hierna worden de tekeningen uitgewisseld en aangevuld door het spiegelbeeld, door middel van een spiegel, te tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!