Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de sommen met de afbeeldingen te laten verbinden en vervolgens de sommen uit te rekenen.

Hoe zie je welke afbeelding er bij de som hoort?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel kilo er aan de linkerkant van de weegschaal zit.

Instructie

Screenshots instructie
Herhaal hoe de strategie voor het verdubbelen en halveren werkt. Leg uit dat als je weet hoeveel 2 × 9 is, je ook weet hoeveel 4 × 9 is door de uitkomst te verdubbelen. Bij halveren werkt het precies andersom. Licht toe dat deze strategieën handig zijn wanneer je al 1 uitkomst weet, of handig uit kunt rekenen.
Screenshots instructie
Vervolgens herhaal je hoe de wisseleigenschap werkt door uit te leggen dat het niet uitmaakt hoe je de groepjes vormt wanneer je achter het totaal wilt komen. Oefen met het toepassen van de wisseleigenschap. Klik op het antwoord om deze te controleren.
Screenshots instructie
Daarna herhaal je de 1 keer minder en 1 keer meer strategie. Leg uit dat je goed moet letten op het tweede getal van de tafelsom, deze geeft namelijk aan om welke tafel het gaat. Wanneer er 1 groepje minder is, haal je 1 keer de tafel van de vorige uitkomst af. Bij 1 keer meer tel je juist 1 keer de tafel erbij op. Oefen met het toepassen van de 1 keer minder en 1 keer meer strategie.
Hierna worden de 1 keer minder, 1 keer meer en de wisseleigenschap toegepast bij het vullen van de tafeltabel. Verplicht de leerlingen om gebruik te maken van deze strategieën om van de ene naar de andere uitkomst te rekenen.

Noem 2 tafelsommen en de strategie waarmee je deze uitrekent.
Noem 3 tafelsommen die door 2 verschillende strategieën uitgerekend moeten worden.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je tafelsommen uitrekent via verschillende strategieën door ze de fout op het bord te laten ontdekken en herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat de wisseleigenschap is via het voorbeeld op het digibord. Verduidelijk het voorbeeld door 2 × 3 en 3 × 2 groepjes leerlingen te maken. Laat de leerlingen in beide gevallen tellen hoeveel leerlingen er in totaal zijn. Oefen vervolgens met de wisseleigenschap.
Daarna herhaal je de 1 keer minder en 1 keer meer strategie via het voorbeeld op het digibord. Ook deze strategie maak je visueel door de leerlingen in groepjes van 2 × 2, 1 × 2 en 3 × 2 te laten staan. Wijs de leerlingen erop dat de het bij deze strategie altijd om dezelfde tafel gaat en dat je deze herkent aan het tweede getal uit de tafelsom.
Oefen met het toepassen van de 1 keer minder en 1 keer meer strategie. Vervolgens wordt de 1 keer minder, 1 keer meer en de wisseleigenschap toegepast bij het invullen van de tafeltabel. Verplicht de leerlingen om gebruik te maken van deze strategieën om van de ene naar de andere uitkomst te rekenen.

Hoe zie je wanneer je de wisseleigenschap in kunt zetten wanneer je de tafeltabel vult?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategieën je kunt gebruiken bij het uitrekenen van de tafelsommen. Daarna wordt een tafelsom gemaakt door op de husselknoppen te klikken. Maak samen met de leerlingen deze tafelsommen na door groepjes te maken. Zo kan een tafelsom als 4 × 10 weergegeven worden door 4 leerlingen 10 vingers op te laten steken. Probeer de leerlingen zo creatief mogelijk om te laten gaan met het uitbeelden van de tafelsommen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!