Groep 4, blok 5, Week 2, Les 6

Groep 4, blok 5, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen met sprongen van 5 en 2 verder te laten tellen.

Hoeveel sprongen van 2 zijn er al gemaakt om tot 8 te komen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het totaal aantal mokken handig uitrekent door te vermenigvuldigen.

Instructie

methodLesson=53029
Leg uit dat een keersom bestaat uit 3 getallen, een keerteken en een is-teken. Leg met behulp van het voorbeeld uit waar de getallen uit de keersom naar verwijzen.

Noem een andere keersom.
Wat wordt de som als 1 groepje met planten weggehaald wordt?

Screenshots instructie
Leg uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding en bij een herhaalde optelling herkent. Je telt eerst hoeveel groepjes er in totaal zijn. Daarna tel je hoeveel voorwerpen ieder groepje heeft. Tel dus eerst hoeveel verpakkingen met pakken er in totaal zijn. Tel daarna hoeveel pakken er in elk groepje zitten en vertel dat je dus 6 keer 3 pakken ziet. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.
Vervolgens bepaal je de keersommen bij een herhaalde optelling op een getallenlijn. Ondersteun de leerlingen door het aantal sprongen die gemaakt zijn te tellen. Reken de som ook uit door de getallenlijn in te vullen.
Daarna wordt bepaald bij welke sommen de munten horen. Laat de leerlingen vervolgens uitrekenen hoeveel cent er in totaal in het vak ligt. Hierna worden herhaalde optellingen en keersommen bij de afbeelding gemaakt en uitgerekend. Vertel dat beide sommen bij de afbeelding horen. Het totaal aantal trommels moet dus gelijk zijn.

Wat worden de sommen als er 1 drumstel bijkomt?
Zoek een keersom in de klas en leg uit hoe je deze herkent.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat vermenigvuldigen is door te vragen of de leerlingen bij beide afbeeldingen een keersom kunnen maken. Wijs de leerlingen erop dat in elk groepje evenveel moet zitten om er een keersom van te kunnen maken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een keersom bestaat uit 3 getallen, een keerteken en een is-teken. Leg met behulp van het voorbeeld uit waar de getallen uit de keersom naar verwijzen.
Je legt uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding en bij een herhaalde optelling herkent door eerst te tellen hoeveel groepjes er in totaal zijn. Tel daarna hoeveel markeerstiften er in elk groepje zitten en vertel dat je dus 4 keer 5 markeerstiften ziet. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.
Daarna wordt bepaald welke sommen bij de handen horen. Laat de leerlingen vervolgens uitrekenen hoeveel vingers er in elk vak te zien zijn. Hierna worden de sommen gezocht bij een herhaalde optelling op een getallenlijn. Ondersteun de leerlingen door het aantal sprongen die gemaakt zijn te tellen. Reken de som ook uit door de getallenlijn in te vullen.

Wat wordt de som als er 1 sprong van 2 minder gemaakt wordt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat vermenigvuldigen is. Laat de leerlingen uitleggen waar het keerteken voor staat. Daarna bouwen de leerlingen keersommen. Noem een keersom en laat de leerlingen deze som bouwen met blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!