Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten aftrekken vanaf een tienvoud. Klik op de husselknop en de draaischijf om een som te maken.

Bedenk een hulpmiddel om deze sommen uit te kunnen rekenen (bijvoorbeeld de verliefde harten).

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de bakker door af te trekken weet hoeveel hij overhoudt.

Instructie

methodLesson=53026
Herhaal hoe je rijgend aftrekt met tientaloverschrijding met getallen onder de 10. Leg uit dat je bij rijgend aftrekken het tweede getal uit de som eerst moet splitsen. Daarna wordt er in twee stappen via de getallenlijn afgetrokken.
Screenshots instructie
Vertel dat het aftrekken vanaf een tienvoud toegepast wordt bij het rijgend aftrekken. Wijs de 4 uit 74 aan en licht toe dat je hierdoor weet dat je 4 nodig hebt om af te trekken tot het tienvoud. Je hebt dan al 4 van de 7 afgetrokken en dus moet je nog 3 aftrekken. Vul de getallenlijn in. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen.

Waarom is 28 - 9 wel tientaloverschrijding maar 28 - 8 niet?
Wat is het kleinste getal waar je bij kunt aftrekken met tientaloverschrijding?

Daarna wordt geoefend met het aftrekken zonder tientaloverschrijding door het verschil tussen 2 getallen te bepalen. Leg uit dat je bij aftrekken zonder tientaloverschrijding de eenheden van elkaar af kunt trekken zonder iets met de tientallen te doen. Oefen hiermee door van het grootste getal, het kleinste getal af te trekken.
methodLesson=53026
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rijgend aftrekt door te vragen wat er mis is gegaan bij de uitwerking van de som.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij rijgen in stappen aftrekt en dat je eerst moet splitsen. Doe vervolgens voor hoe je een getal splitst door te vertellen dat je naar de 2 in 92 kijkt. Je hebt 2 nodig om af te trekken tot het tienvoud, namelijk 90. 7 - 2 = 5, dus je splitst de 7 in 5 en 2. Oefen met het splitsen.
Vervolgens leg je uit dat je het splitsen gaat toepassen bij het rijgend aftrekken. 9 moet gesplitst worden in 5 en 4. Met 5 trek je af tot 40 en daarna trek je nog 4 af om tot de uitkomst te rekenen. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen. Ondersteun de leerlingen door ze eerst de getallenlijn te laten natekenen, zoals op het digibord staat weergegeven.

Naar welk cijfer uit 54 kijk je om te weten waar je de 8 in moet splitsen?

Daarna wordt geoefend met het aftrekken zonder tientaloverschrijding door het verschil tussen 2 getallen te bepalen. Bepaal eerst wat het grootste getal is, vul deze als eerst in bij het maken van de som. Trek vervolgens het andere getal ervan af om het verschil te bepalen. Leg uit dat je naar de eenheden kijkt om af te trekken omdat de tientallen gelijk zijn. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen te laten vertellen welke stappen er gezet moeten worden om rijgend af te trekken. Vraag ook hoe deze stappen eruitzien. Daarna wordt er bepaald hoeveel feestspullen er over blijven nadat er een aantal gekocht worden. Stimuleer de leerlingen om de sommen met een getallenlijn uit te rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!