Groep 4, Blok 4, Week 3, Les 11

Groep 4, Blok 4, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen af te laten lezen hoe laat het op de klokken is.

Wat geven de grote en de kleine wijzer op de klok aan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om het verband tussen kwartieren en minuten of uren te weten om te weten hoe lang de film precies duurt.

Instructie

methodLesson=52997
Leg uit waar 1 uur, 1 half uur, 1 kwartier en 1 minuut voor staan en hoe je dit afleest op een klok. Licht toe dat de kleine streepjes op een klok staan voor minuten en wijs deze streepjes aan op de klok in de klas. Geef aan dat er tussen elk cijfer op een klok precies 5 minuten zit.

Welke wijzer geeft de minuten op een klok aan?
Als de grote wijzer van de 3 naar de 6 gaat, hoe lang duurt het dan?

Screenshots instructie
Leg uit dat de leerlingen uit hun hoofd moeten leren hoeveel minuten er in 1 uur, 1 half uur en een kwartier zitten. Geef aan dat ze dit ook zouden kunnen tellen door de streepjes op de klok te tellen. Wijs op de lege klok aan welk deel van de klok een kwartier weergeeft en vertel dat een kwartier 15 minuten duurt. Oefen hiermee.
Vervolgens moet er worden gerekend met de verschillende tijdsaanduidingen. Benadruk dat het handig is om te denken aan minuten wanneer het niet over minuten gaat. Door te rekenen met minuten is het handiger om de tijden te vergelijken. Oefen met het rekenen met tijden.

Leg in eigen woorden uit waarom het handig is om via minuten te rekenen.
Hoeveel minuten zitten er in een half uur en een kwartier samen?

Screenshots instructie
Daarna worden de tijden met elkaar vergeleken en worden de tijden in de vakken en op volgorde gesleept.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verband is tussen halve uren en minuten door de leerlingen een situatie te laten bedenken waarbij je halve uren in minuten om moet rekenen. Help de leerlingen door ze te laten bedenken wat ongeveer een half uur duurt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat 1 uur, 1 half uur, 1 kwartier en 1 minuut met elkaar te maken hebben. Wijs de verschillende tijdsaanduidingen aan op de klok in de klas.
Vervolgens wordt bepaald hoeveel minuten er in 1 half uur zitten door deze tijd op de klok in te kleuren. Oefen met het bepalen van de hoeveelheid minuten in verschillende tijdsaanduidingen.
Daarna worden tijdsaanduidingen omgerekend. Reken wanneer het niet om minuten gaat via minuten om, omdat deze het makkelijkst met elkaar te vergelijken zijn.

Hoeveel kwartieren passen er in 1 uur?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen uit kunnen leggen wat uren, halve uren, kwartieren en minuten met elkaar te maken hebben. Vervolgens koppelen de leerlingen de juiste puzzelstukken aan elkaar door te bedenken welke tijdsaanduidingen bij elkaar horen. Laat de leerlingen voor het overgebleven puzzelstuk een andere tijdsaanduiding bedenken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!