Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen tot 10 en daarna af te laten trekken vanaf 10 door op de husselknop te klikken.

Waar denk je aan bij het optellen tot 10 en het aftrekken vanaf 10 (bijvoorbeeld de verliefde harten)?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is dat je gelijk ziet dat de 8 en 2 losse bollen wol samen 10 zijn om te weten hoeveel je in totaal hebt.

Instructie

methodLesson=52974
Leg uit dat tienvouden veelvouden van 10 zijn, deze eindigen altijd op een 0.

Wat is het grootste tienvoud?
Leg uit waarom 73 geen tienvoud is.

Screenshots instructie
Leg uit dat je bij optellen tot een tienvoud denkt aan aanvullen tot 10 en dus aan de verliefde harten. Bij 3 moet 7 om 10 te maken. Er moet dus nog 7 bij om tot het volgende tienvoud te rekenen. Na 70 komt 80 dus moet er in totaal 7 bij. Bij 26 moet 4 om tot het volgende tienvoud te rekenen. Na 20 komt 30 dus moet er nog 10 extra bij om 40 te maken. In totaal moet er dus 14 bij. Oefen met het optellen tot een tienvoud.

Als de uitkomst bij de som met 37 niet 40 maar 50 is, wat moet er dan bijkomen?
Hoeveel is 33 + 57?

Vervolgens worden de verhaalsommen uitgerekend door eerst goed te lezen. Vraag aan de leerlingen wat er precies gevraagd wordt en vul daarna de som in en reken deze uit.
Daarna wordt er geoefend met het aftrekken vanaf een tienvoud. Leg uit dat je bij deze sommen denkt aan het aftrekken vanaf 10. Als je 4 van 10 afhaalt, blijft er 6 over. Leg uit dat je vanaf 60 af hebt getrokken en dat de 6 dus verandert in een 5. Om 28 van 30 af te halen, bedenk je eerst hoeveel 10 - 8 is. Je houdt 2 over, daarna kijk je hoeveel tientallen er nog afgetrokken moeten worden en reken je dit uit.

Als je niet 44 maar 34 af moet trekken, wat wordt de uitkomst dan?
Hoeveel is 90 - 66?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen het optellen tot een tienvoud en het aftrekken vanaf een tienvoud. Vraag ook naar de overeenkomsten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je tienvouden kunt herkennen aan getallen die eindigen op een 0. Oefen met het bepalen of getallen tienvouden zijn door op de husselknop te klikken en te vragen of het om een tienvoud gaat.
Om op te tellen tot een tienvoud wordt er eerst geoefend met de verliefde harten. Laat de leerlingen dit toepassen bij het vervolg van het optellen. Leg uit dat je bij 67 erbij iets eerst denkt aan 7 erbij iets is 10. Door aan de verliefde harten te denken weet je dat er 3 bijkomt. Tel 3 verder vanaf 67 om tot 70 te rekenen en vertel dat er geen tientallen bij opgeteld hoeven te worden. Oefen hiermee en reken vervolgens samen de verhaalsom uit.

Leg uit waarom het handig is om aan de verliefde harten te denken bij het optellen tot een tienvoud.

Daarna wordt het aftrekken vanaf een tienvoud geoefend door eerst vanaf 10 af te trekken. Leg uit dat de leerlingen dit toepassen bij het aftrekken vanaf andere tienvouden. Om 20 - 8 uit te rekenen denk je aan 10 - 8. Leg uit dat je vanaf 20 af hebt getrokken en dat de 2 dus verandert in een 1.Oefen hiermee en reken vervolgens samen de verhaalsom uit.

Leg uit of het tiental altijd verandert wanneer je aftrekt vanaf een tienvoud.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze optellen tot een tienvoud. Vraag daarna hoe de leerlingen aftrekken vanaf een tienvoud. Vervolgens worden er sommen gemaakt en uitgerekend door op de draaischijven te klikken. Stimuleer de leerlingen die een verdieping aankunnen om plussommen te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!