Groep 4, Blok 3, Week 3, Les 12

Groep 4, Blok 3, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen het geld te laten tellen.

Leg uit met welke geldsoort je begint met tellen (biljetten of munten).

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je moet weten hoeveel je terugkrijgt als je de rugzak koopt. Zo controleer je of de winkelier je het juiste bedrag teruggeeft.

Instructie

Herhaal hoe je gepast betaalt door te vertellen dat je eerst kijkt welk geldstuk de grootste waarde heeft die je uit 81 euro kunt halen. Een biljet van 50 euro is het grootst. Daarna bedenk je hoeveel geld er nog bij moet, dat is 31 euro. Een biljet van 20 is nu het grootste wat je uit dit bedrag kunt halen. Nu heb je nog 11 euro nodig, dit betaal je gepast met een biljet van 10 euro en een munt van 1 euro.
Screenshots instructie
Doe voor hoe je gepast betaalt door te bepalen welke geldsoort de grootste waarde heeft die je uit het bedrag kunt halen. Herhaal dit tot je gepast betaald hebt. Oefen met het gepast betalen.

Als je niet 34 maar 35 euro moet betalen, betaal je dan met meer of minder geldstukken?
Met hoeveel munten en/of biljetten moet je minimaal betalen om 79 euro gepast te betalen?

Screenshots instructie
Vervolgens leg je uit hoe je erachter komt hoeveel geld je terug moet geven. De knikkers kosten 7 euro, er wordt met 10 euro betaald. Je moet 7 aanvullen tot 10 om erachter te komen hoeveel geld er teruggegeven moet worden. Geef aan dat je niet met biljetten terug kunt betalen omdat dit teveel is. Sleep de 2 euromunt naast de knikkers en tel verder, 7 erbij 2 is 9. Nu is er nog 1 euro nodig om aan te vullen tot 10. In totaal geef je dus 3 euro terug. Oefen vervolgens met het teruggeven van geld.

Als de beer betaald wordt met een biljet van 20 euro, hoeveel moet je dan teruggeven?
Als de beer en de bal samen gekocht worden met een biljet van 20 euro, hoeveel moet je dan teruggeven?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze geld terug moeten geven door te vragen wat er fout is gegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je gepast betaalt door te vertellen dat je eerst kijkt welk geldstuk de grootste waarde heeft die je uit 17 euro kunt halen. Een biljet van 10 euro is het grootste geldstuk die in 17 euro past. Nog een biljet van 10 euro is te groot om 7 euro gepast mee te kunnen betalen dus heb je een biljet van 5 euro nodig. Vertel dat je nu al 15 euro hebt en dus nog 2 euro nodig hebt om 17 euro te betalen. Sleep een munt van 2 euro naar de 2 biljetten en laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots verlengde instructie
Vervolgens leg je uit dat je soms niet gepast betaald. Op zo’n moment betaal je meer dan de prijs. De verkoper geeft je het teveel betaalde bedrag terug. Als de pen wordt betaald met een biljet van 10 euro dan is er teveel betaald. Door de prijs aan te vullen tot het betaalde bedrag, weet je hoeveel je terug moet geven. Je moet 3 dus aanvullen tot 10 om erachter te komen hoeveel geld er teruggegeven moet worden.

Als de muts 5 euro kost, hoeveel moet je dan teruggeven?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je weet hoeveel geld je terug moet geven. Vervolgens spelen de leerlingen winkeltje in tweetallen. Leerling 1 kiest iets uit wat hij wilt kopen, leerling 2 bedenkt een heel bedrag van maximaal 20 euro. Leerling 1 betaalt niet gepast en leerling 2 geeft geld terug. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!