Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door met sprongen van 10 verder en terug te tellen.

Hoeveel sprongen maak je als je van 0 naar 100 springt in sprongen van 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de bollen wol handig kunt tellen door ze met sprongen van 10 te tellen.

Instructie

Herhaal dat je bij het tellen met sprongen van 10 vooral let op de tientallen, de eenheden blijven gelijk. Laat daarnaast zien dat je vanaf 12 in 2 stappen verder telt naar 32 en dat je vanaf 32 in 2 stappen terug weer terugtelt naar 12.
Screenshots instructie
Herhaal hoe je verder telt met sprongen van 10. Geef aan dat de 7 niet verandert wanneer je sprongen van 10 maakt. Tel verder van 57 naar 67, enzovoort. Daarna leg je uit hoe je terugtelt met sprongen van 10. Geef aan dat de eenheden ook bij het terugtellen niet veranderen. Tel terug van 96 naar 86, enzovoort. Oefen met het tellen met sprongen van 10.
Screenshots instructie Vervolgens herhaal je hoe je de sprongen tekent. Doe dit voor door 4 sprongen van 10 verder te tekenen. Schrijf de tussenstappen op en vertel dat je weet dat de eenheden in alle stappen gelijk zijn. Oefen met het bepalen van het getal waar naar gesprongen wordt.

Op welk getal kom je uit wanneer je 1 extra sprong maakt vanaf 26?
Bedenk een situatie van het tellen met sprongen van 10.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze sprongen van 10 terug moeten tellen door te vragen wat de eenheden in dit voorbeeld kunnen zijn. Vraag specifiek naar de overeenkomst tussen de eenheden bij de getallen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots verlengde instructie
Leg uit hoe je sprongen van 10 maakt door deze op de getallenlijn te tekenen. Laat zien hoe je een sprong maakt door 1 sprong op de getallenlijn te tekenen, tel 10 op bij 44 en zet 54 onder de sprong op de getallenlijn. Vertel dat er niet 1 maar 2 sprongen gemaakt moeten worden en herhaal het nogmaals. Daarna leg je uit hoe je met sprongen van 10 terugtelt. Leg uit dat je bij terugtellen het getal altijd aan de rechterkant zet. Teken de tussenstappen en oefen met het tekenen van het tellen met sprongen van 10.

Hoe weet je hoeveel boogjes je op de getallenlijn moet tekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze controleren of ze goed gesprongen hebben met sprongen van 10.
methodLesson=52958
Vervolgens bepalen de leerlingen in tweetallen welk dier het verst komt door het gegeven aantal sprongen van 10 op de getallenlijn te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!