Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten schatten welk dier het zwaarst is. Klik op het dier om het antwoord te controleren.

Hoe weet je welk dier zwaarder is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te weten hoe zwaar je hond is, om te weten of hij op dieet moet of niet.

Instructie

Screenshots les instructie
Leg uit dat een kilogram en een gram een maat zijn voor gewicht. Het gaat dus om hoe zwaar iets is. Geef aan dat een kilogram op meerdere manieren aangegeven wordt, namelijk als kilogram en als kg. Vertel dat 1 pak suiker 1 kilogram weegt en dat 1 gevulde vuilniszak ongeveer 10 kg weegt. Leg ook uit wat een gram is en welke referentiematen hierbij horen.

Bedenk een ander voorwerp dat 1 kilogram weegt.
Bedenk een ander voorwerp dat maar 1 gram weegt.

Schat samen met de leerlingen in hoeveel elk voorwerp ongeveer weegt en sleep de objecten in de vakken.
Vervolgens oefen je met het schatten van gewichten door te bedenken of de stellingen waar of niet waar zijn. Leg uit dat een leeuw een groot dier is en dat deze dus best zwaar is. Als een leeuw 3 kg zou wegen, zou het dus even zwaar zijn als 3 pakken suiker. Dat is veel te weinig.

Op welke dingen let je bij het schatten van een gewicht?
Hoe zwaar denk je dat een mannetjesleeuw weegt? (150-300 kg)

Screenshots les instructie
Leg uit hoe je een gewicht op een weegschaal weegt door de stappen te volgen. Vertel dat een kleine weegschaal in grammen weegt, daardoor zie je de 'g'. Vervolgens laat je met een echte weegschaal zien hoeveel een aantal potloden weegt en leg uit hoe je dit afleest. Oefen vervolgens met het aflezen van de weegschalen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het wegen met een weegschaal werkt door te vragen of je de olifant op de weegschaal met grammen kunt wegen. Help de leerlingen door ze eerst een schatting te laten maken van het gewicht van een appel en een olifant.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat kilogrammen en grammen zijn door middel van de referentiematen op het digibord. Daarna schat je samen met de leerlingen het gewicht van de voorwerpen op het digibord en sleep deze op volgorde van klein naar groot.
methodLesson=52049
Laat de leerlingen vervolgens een schatting maken van hoeveel de voorwerpen en de man wegen en sleep de afbeeldingen in de vakken.
Daarna oefen je met het schatten van gewichten door te bedenken of de stellingen waar of niet waar zijn. Leg uit dat een auto groot en zwaar is en dat je daardoor denkt dat de stelling waar is.

Ben je zelf zwaarder dan een koe?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe leerlingen een schatting van een gewicht maken. Vraag door en probeer er achter te komen of de leerlingen gebruik maken van referentiematen. Daarna zoeken de leerlingen in tweetallen drie voorwerpen die te wegen zijn in grammen. Ze schatten het gewicht van de voorwerpen door ze op volgorde van klein naar groot te leggen. Vervolgens controleren de leerlingen of hun schatting juist was door de voorwerpen te wegen met een weegschaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!