Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 11

Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de geschreven tijd met de klok te laten vergelijken. Als de leerlingen denken dat de klok 1 uur eerder staat, dan hurken ze. Denken ze dat de klok 1 uur later staat, dan gaan ze staan met hun armen in de lucht.

Naar welke wijzer moet je kijken om te weten of het 1 uur eerder of later is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een nieuwe tijd bepaalt wanneer je bedenkt hoelang je nog op blijft voordat je naar bed gaat.

Instructie

methodLesson=52045
Leg uit dat een nieuwe tijd, de tijd is die de klok aangeeft als je verder of terugtelt in de tijd. Het is nu 6 uur, als we 2 uur eerder tellen, dan is dat de nieuwe tijd maar als we 2 uur verder tellen, dan wordt dat de nieuwe tijd.

Als we over 1 uur pauze hebben, wat is dan de nieuwe tijd, nu of over een uur?
Bedenk een situatie waarbij je de nieuwe tijd bepaalt.

Bedenk samen met de leerlingen hoe de klokken eruit zien als de tijd met halve uren verandert. Door op de plus- en minknoppen te klikken, wordt de tijd per kwartier verzet.
Screenshots les instructie
Daarna leg je uit dat je de nieuwe tijd op de klok gaat maken. Eerst lees je de tijd van de klok af, het is 3 uur. De nieuwe tijd is een half uur eerder. Een half uur eerder was het half 3. De kleine wijzer staat al goed. De grote wijzer komt op de 6 omdat het om halve uren gaat. Teken deze wijzer. Leg vervolgens uit hoe je de nieuwe tijd bepaalt bij een half uur later dan half 1. Oefen met het tekenen van de grote wijzer met halve uren eerder en later.
Hierna leg je uit hoe je de nieuwe tijd bepaalt. Lees eerst de tijd af, het is 2 uur. Je geeft aan dat je leest dat de nieuwe tijd eerder is, de klok moet dus achteruit gezet worden. Zet de klok op de juiste tijd. Door op de plus- en minknoppen te klikken, wordt de tijd per kwartier verzet. Bij de andere klok bepaal je de nieuwe tijd op vergelijkbare wijze, tel eerst de hele uren bij de tijd op en vervolgens het halve uur. Oefen hiermee.

Wat wordt de nieuwe tijd als we niet 2 en een half uur eerder maar later dan 10 uur rekenen?
Leg uit of je vanaf elke tijd de nieuwe tijd kunt bepalen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen het bepalen van de nieuwe tijd waarbij er achteruit of vooruit geteld wordt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een nieuwe tijd, de tijd is die de klok aangeeft als je verder of terug telt in de tijd. Het is nu half 1, als we een half uur eerder tellen dan is 12 uur de nieuwe tijd. Lees vervolgens de tijd af op de andere klok. Het is 2 uur. Hier moet de klok vooruit gezet worden om de nieuwe tijd te maken. Een half uur later is het half 3. De kleine wijzer staat al goed, de grote wijzer moet op de 6 komen omdat het om halve uren gaat. Teken deze wijzer en oefen met het tekenen van de grote wijzer met halve uren eerder en later.
Daarna worden de klokken steeds uren vooruit of achteruit gezet, om te laten zien hoe sprongen van uren eruit zien. Laat de leerlingen deze stappen op een eigen klok zetten. Door op de plus- en minknoppen te klikken, wordt de tijd met een half uur verzet.
Vervolgens leg je uit hoe je de nieuwe tijd bepaalt. Lees eerst de tijd af, het is half 12. Je geeft aan dat je leest dat de nieuwe tijd eerder is, het wordt dus vroeger bij de nieuwe tijd. Zet de tijd goed en oefen met het bepalen van de nieuwe tijd. Laat de leerlingen de tijd op een eigen klok goedzetten.

Wat gebeurt er met de grote wijzer als we uren vooruit of achteruit gaan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om een nieuwe tijd te bepalen. Vervolgens maak je tweetallen. De eerste leerling zet een tijd op een klok, de tweede leerling leest de tijd af en bepaalt wat leerling 1 moet doen om een nieuwe tijd te maken. Leerling 1 zet deze tijd en leerling 2 controleert het. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!