Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 12

Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in sprongen van 1 uur verder te laten tellen. Laat de leerlingen de tijd hardop noemen. Daarna worden er sprongen van 1 uur terug gemaakt.

Welke wijzer verandert niet wanneer we sprongen van 1 uur maken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de tijden te vergelijken weet hoelang de tocht op de boot duurt.

Instructie

methodLesson=52019
Leg uit wat een tijdsverschil is door te vertellen dat de tijd altijd verder gaat. Hoeveel de tijd verandert is het tijdsverschil. Wijs op het bord aan wat er gebeurt met de grote wijzer wanneer de tijd verandert.

Noem twee tijden met een tijdsverschil.
Leg in eigen woorden uit wat een tijdsverschil is.

Screenshotles instructie
Leg uit dat je een tijdsverschil bepaalt door eerst de 2 tijden af te lezen. Vervolgens bepaal je het verschil tussen de tijden door van de nieuwe tijd de oude tijd af te halen. Leg bij het tweede voorbeeld uit dat je 12 uur als 0 uur mag zien, om het tijdsverschil te bepalen. Oefen vervolgens met het bepalen van het tijdsverschil.

Waarom moet je eerst de tijd aflezen voordat je het tijdsverschil bepaalt?
Bedenk twee tijden en bepaal het tijdsverschil.

Daarna herhaal je het bepalen van de nieuwe tijd. Leg uit dat je een nieuwe tijd bepaalt door bij de oude tijd het tijdsverschil op te tellen of af te trekken. Klik op de plus- en minknoppen om de tijd per half uur te veranderen.
Controleer of de leerlingen begrijpen dat je met een tijdsverschil de nieuwe tijd kunt bepalen door te vragen wat het tijdsverschil met de nieuwe tijd te maken heeft.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshotles verlengde instructie
Leg uit wat een tijdsverschil is door de 2 klokken aan te wijzen en te vertellen dat je ziet dat de grote wijzer op beide klokken gelijk staat en de kleine wijzer niet. Leg uit dat de kleine wijzer staat voor de uren en dat er dus een verschil zit in de uren. Lees de klokken af en tel vervolgens 6 uur verder op de middelste klok en wijs de sprongen aan.
Leg uit hoe je een tijdsverschil moet bepalen door eerst de klokken af te lezen. Vertel dat je ziet dat alleen de kleine wijzer veranderd is. Haal daarna van de nieuwe tijd de oude tijd af. Oefen met het bepalen van het tijdsverschil.

Waarom moet je van de nieuwe tijd, de tijd die het nu is, afhalen om het tijdsverschil te bepalen en niet andersom?

Leg uit dat je een nieuwe tijd bepaalt door eerst de klok af te lezen en er vervolgens tijd bij te tellen of af te halen. Oefen met het bepalen van de nieuwe tijd. Klik op de plus- en minknoppen om de klok te veranderen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen een tijdsverschil bepalen. Vraag ook hoe de leerlingen de nieuwe tijd moeten bepalen. Vervolgens laat je de leerlingen in tweetallen bepalen wie op welke plek is geëindigd door ze het tijdsverschil te laten bepalen. Degene waarbij het tijdsverschil het kleinst is, wint.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!