Groep 3, Blok 9, Week 3, Les 11

Groep 3, Blok 9, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de voorwerpen met de handen te meten.

Laat zien hoe je de lengte van het digibord met de handen meet, welke stappen zet je?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je voorwerpen kunt meten, je kunt bepalen of de glijbaan past op de plek op het schoolplein.

Instructie

methodLesson=52833
Leg uit dat lengte iets zegt over hoe lang een voorwerp, persoon of ruimte is. De lengte van de jongen meet je van zijn tenen tot en met het hoofd. Laat dit ook zien bij een leerling. De juf is langer dan de jongen, laat dit lengteverschil ook zien met 2 kinderen uit de klas (of de leerkracht en een kind).

Noem een lang en een kort voorwerp uit de klas.
Noem 2 voorwerpen die ongeveer dezelfde lengte hebben.

screenshots
Leg vervolgens uit wat een meter is. Een lengte geef je aan met maten. Een van die maten is de meter. Een bordliniaal is precies 1 meter lang. Pak de bordliniaal en laat deze zien aan de leerlingen. Houd de liniaal verticaal naast je lichaam en vraag de leerlingen of je langer of korter bent dat 1 meter. Leg daarna de bordlinaal op de grond en maak een grote stap precies ernaast, zoals het meisje op het digibord doet. Leg uit dat 1 stap ongeveer even lang is als 1 meter. Laat ook de leerlingen een stap zetten naast de bordliniaal.
Zoek vervolgens verschillende voorwerpen om op te meten met de bordliniaal. Bepaal de lengte van de voorwerpen in meters. Denk bijvoorbeeld aan tafels, stoelen, het digibord of een vloerkleed.
Oefen vervolgens met het schatten van de lengte in meters door voorwerpen te omcirkelen die ongeveer 1 meter lang zijn.

Waarom kan de lengte van een huis geen 1 meter lang zijn?
Bedenk een dier dat ongeveer 1 meter lang is.

Oefen verder met het schatten van de lengte in meters. Laat leerlingen zich uitstrekken als het voorwerp groter dan 1 meter is en hurken als het kleiner dan 1 meter is. Schat daarna de lengte in meters, klik op het juiste antwoord. Oefen met de leerlingen door meerdere voorwerpen te noemen waarbij leerlingen de lengte schatten. Als ze dit moeilijk vinden, kies je voor voorwerpen die voor hen tastbaar zijn, zoals de lengte van de deur, de glijbaan op het schoolplein of het raam.

Hoeveel grote stappen zet je als de lengte 3 meter is?
Wat is ongeveer de lengte van een auto in meters?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat een meter is en hoe je lengtes vergelijkt met elkaar door te vragen hoe ze bepalen of het digibord langer of korter is dan 1 meter.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je de lengte van een voorwerp, ruimte of persoon aangeeft in maten. Een van deze maten is de meter. Een bordliniaal is precies 1 meter lang. Met een bordliniaal kun je dus 1 meter meten. Je kunt een lengte ook schatten in meters, door het zetten van grote stappen. 1 grote stap is ongeveer 1 meter. Oefen vervolgens met het schatten van meters door de voorwerpen te slepen naar het juiste vak. Bespreek met de leerlingen ook waarom ze denken dat iets groter of kleiner is dan 1 meter. Schat daarna de lengte van bepaalde voorwerpen in meters. Laat zien waarom een auto geen 15 meter lang kan zijn door met de leerlingen 15 stappen te zetten.

Waarom is het hinkelpad geen 100 meter lang?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat ongeveer 1 meter is hoe je de lengte van het klaslokaal kunt schatten of bepalen. Laat de leerlingen vervolgens de lengte van voorwerpen en ruimtes schatten en meten met de bordliniaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!