Groep 3, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 3, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het heen- en terug tellen in sprongen van 2. Vul de ontbrekende getallen in.

Tel van 0 tot 20 in sprongen van 2.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek als je kunt rekenen met verhoudingen je kunt uitrekenen hoeveel tenten er in totaal op 2 of 3 plekken staan.

Instructie

methodLesson=52830
Leg uit dat een verhoudingstabel bestaat uit 2 rijen of kolommen. In de eerste rij staat het aantal groepjes. In de tweede rij staat het totale aantal in de groepjes samen. Laat de leerlingen de verhoudingsgetallen met blokjes neerleggen. Vertel dat er in de eerste kolom 1 groepje ligt: dat zijn 2 blokjes. In de tweede kolom liggen 2 groepjes, laat de leerlingen 2 groepjes van 2 blokjes neerleggen, enzovoort.
methodLesson=52830
Leg vervolgens uit dat je de verhoudingstabel ook kunt draaien. Verwijs naar de oranje en blauwe kaders. In het oranje kader aan de linkerkant staat hetzelfde als in het oranje kader aan de rechterkant. Hetzelfde geldt voor het blauwe kader. De verhoudingstabel is gedraaid.
Oefen met het invullen van verhoudingstabellen

Hoeveel glazen passen er op 6 dienbladen?
Als er 1 glas meer op het dienblad past. Hoeveel meer glazen heb je dan op 2 dienbladen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe de getallen in een verhoudingstabel staan door te vragen wat er mis is gegaan bij het invullen van de verhoudingstabel. De onderste en bovenste rij moeten omgedraaid worden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots
Leg uit dat een verhoudingstabel bestaat uit 2 rijen of kolommen. Links staan de het aantal groepjes in het blauw onder elkaar gesorteerd. Het totale aantal tenten staan in het oranje vak onder elkaar. Op 1 plek, dus in 1 groepje, passen 2 tenten. Op 2 plekken passen dus 2 + 2 tenten. Tel het aantal tenten. Doe hetzelfde voor het aantal tenten op 3 plekken.
Laat vervolgens de horizontale tabel zien. In de bovenste rij staan het aantal groepjes. In de onderste rij staat het totale aantal in de groepjes samen. Leg uit dat het aantal groepjes en het totale aantal hier naast elkaar gesorteerd staan, in plaats van onder elkaar. Verwijs naar de oranje en blauwe vakken en leg uit dat hier hetzelfde in staat. Oefen verder met het invullen van de verhoudingstabel. Vul de juiste gegevens in in de tabel aan de rechterkant.

Hoeveel ballen zijn er in totaal in 5 zwembaden?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de verhoudingstabel in te vullen. Laat de leerlingen de tabel invullen. Vervolgens maak je tweetallen. Laat de leerlingen een verhouding bedenken voor de ander, de ander maakt de verhoudingstabel die daarbij past. De leerlingen kunnen denken aan de voorbeelden uit de les, zoals ijsjes met 3 bollen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!