Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de draaischijf te draaien en van het getal een dubbelsom te maken. Los de dubbelsom op.

Hoe reken je handig 5 + 5 uit? (verliefde harten)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt optellen en aftrekken, je weet hoeveel broodjes je nog over hebt.

Instructie

screenshots
Leg uit dat plussommen een plusteken hebben. Bij een plussom komt er iets bij. Je rekent een plussom uit met behulp van het rekenrek door het tweede groepje naar de linkerkant te schuiven. Minsommen hebben een minteken. Er gaat iets af. Je rekent minsommen uit met behulp van het rekenrek door het tweede groepje terug te schuiven naar de rechterkant.

Laat zien hoe je de som 5 + 3 uitrekent op het rekenrek.
Bedenk een plus- en een minsom met dezelfde uitkomst.

Laat zien hoe je plus- en minsommen uitrekent op het rekenrek. Schuif de kralen naar links. Schuif bij de minsommen de kralen die eraf gaan weer naar rechts.
screenshots
Los de plus- en minsommen op. Laat leerlingen eerst de sommen oplossen die ze zonder het rekenrek of zonder MAB-materiaal kunnen uitrekenen. Denk hierbij aan de sommen met 1 of 2, met als uitkomst 0 of 1, verliefde harten en dubbelsommen. Laat ze vervolgens de overige sommen met het rekenrek uitrekenen. Onderaan de pagina staat een rekenrek, klik daarvoor op de pijl omlaag aan de rechterkant.

Hoe los je de som 10 - 7 handig op?
Wat hebben de som 8 - 5 en 5 + 3 met elkaar te maken?

Laat vervolgens de leerlingen zelf sommen bedenken bij een uitkomst. Start met de plussommen en laat ze vervolgens de minsommen bedenken.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat plus- en minsommen zijn door te vragen hoe ze deze uit kunnen rekenen. Laat de leerlingen de verschillen en overeenkomsten tussen de sommen benoemen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je plussommen uitrekent op het rekenrek. Schuif de kralen naar links. Leg vervolgens uit hoe je minsommen uitrekent met het rekenrek. Schuif de kralen naar links en schuif de kralen van het groepje dat eraf gaat weer terug naar rechts.
methodLesson=52819
Oefen vervolgens met plus- en minsommen door te draaien aan de draaischijf en te gooien met de dobbelsteen. Laat leerlingen een som bedenken met de juiste uitkomst. Stimuleer om verschillende sommen te bedenken.

Welke minsom met als uitkomst 10 kun je maken? (10 - 0)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de sommen die er staan handig kunnen uitrekenen. Laat ze de sommen ook oplossen. Speel vervolgens het spel ‘3 op een rij’. Maak 2 teams en laat de teams om de beurt een som kiezen en oplossen. Als de uitkomst klopt mogen ze een fiche in de juiste kleur er naartoe slepen. Een team wint als het 3 fiches in dezelfde kleur op 1 rij heeft.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!