Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een kraal op de kralenketting aan te wijzen. Laat de leerlingen vertellen welk getal dit is. Controleer door de kraal aan te klikken.

Hoeveel kralen zitten er in totaal op de kralenketting?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je getallen op de getallenlijn kunt plaatsen, je weet waar de getallen horen en welk getal groter of kleiner is.

Instructie

screenshots
Leg uit wat een getallenlijn is. Benoem dat een getallenlijn bestaat uit een lange horizontale lijn en een aantal kleine verticale lijnen. Een getallenlijn is een lijn waar getallen aan hangen, bij ieder streepje hoort 1 getal. De getallen hangen in dezelfde volgorde als hoe je telt. Oefen met het herkennen van getallen op de getallenlijn door te bepalen welke getallen de monsters vast hebben.

Welk monster heeft het grootste getal? En het kleinste getal?
Wijs aan waar het getal 52 hangt.

screenshots
Leg uit dat je soms maar een deel van de getallenlijn ziet. Bijvoorbeeld van 50 tot 70. Je moet goed kijken naar het startgetal en het eindgetal van de getallenlijn. Oefen met het bepalen van het getal op de blauwe of oranje rondjes. Let goed op het start- en eindgetal van de getallenlijn.

Wat is het verschil tussen de getallenlijnen van de eerste opdracht en de tweede opdracht?
Noem 2 getallen die wel op de getallenlijn van de eerste opdracht passen, maar niet op de getallenlijn van de tweede opdracht.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen op de getallenlijn plaatsen door te vragen waarom het meisje niet alle getallen op deze getallenlijn kan plaatsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe de getallenlijn van 0 tot en met 100 eruit ziet. Verwijs naar het startgetal 0 en het eindgetal 100 en de betekenis van de verticale strepen. Leg vervolgens uit dat er soms alleen een deel van de getallenlijn wordt gegeven. Je moet dan goed kijken naar het startgetal en het eindgetal van de getallenlijn voordat je getallen op de getallenlijn plaatst. Laat leerlingen hiermee oefenen.
methodLesson=52790
Maak vervolgens een lijn op de grond. Leg uit dat jullie een getallenlijn van 0 tot en met 100 gaan maken. Deel de getalkaarten met tientallen uit en laat de leerlingen deze op de goede volgorde op de lijn plaatsen. Deel daarna getalkaartjes met getallen tussen de 0 en 100 uit. Laat de leerlingen de getallen op de juiste plek op de getallenlijn leggen. Oefen daarna verder met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.

Wat is het verschil tussen de dikke en dunne verticale strepen op de getallenlijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen waar het getal op de getallenlijn hoort. Maak vervolgens tweetallen en laat de leerlingen een getallenlijn maken op papier. Vervolgens zet 1 van de leerlingen met een gekleurd potlood een lijn op de getallenlijn. De andere leerling moet bepalen welk getal het is. Klopt het? Dan wisselen de leerlingen van rol.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!